logo-print

Άρθρο 32 - Νόμος 4481/2017 - Ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης (άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 παρ. 4 της Οδηγίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης με εξαίρεση αυτές του άρθρου 50 δεν μπορούν να διαχειρίζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα που υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση. Το άρθρο 7 δεν εφαρμόζεται στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης με εξαίρεση αυτές του άρθρου 50.

2. Εάν ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης λειτουργεί στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, οι μετοχές της είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους. Εφόσον μέτοχος τέτοιας ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της τουλάχιστον 1%, οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι, επίσης, υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιό της τουλάχιστον 1%, οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους, μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου.

3. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 2 ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, που διατηρούν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια ή δραστηριοποιούνται μέσω εγκαταστημένων αντιπροσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού προσώπου. Εάν δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση της αλλοδαπής εταιρείας με αντίστοιχο περιεχόμενο και αναλυτικός κατάλογος μετόχων μέχρι φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2,η οποία εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, εντός τριμήνου από τη δραστηριοποίησή τους, υποχρεούνται να υποβάλουν στον ΟΠΙ τις πληροφορίες, που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28, καθώς επίσης πληροφορίες αναφορικά με τις συμβάσεις εκπροσώπησης αν δραστηριοποιούνται ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να επικαιροποιούνται αμέσως μετά από κάθε μεταβολή τους και σε κάθε περίπτωση μία φορά κάθε έτος, έως την 31η Ιανουαρίου, σύμφωνα και με την παράγραφο 7 του άρθρου 4. Επί των στοιχείων αυτών μπορεί να ζητηθεί συμπλήρωση ή επεξήγηση.

5. Για την είσοδο μίας ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 απαιτούνται: α) η έλλειψη με οποιονδήποτε τρόπο σύγκρουσης συμφερόντων των μελών ή/και των μετόχων ή/και εταίρων ή/και μελών διοίκησης της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και τα μέλη ή τους δικαιούχους τους αντίστοιχα, β) η απαγόρευση άσκησης ταυτοχρόνως ενδεχόμενων ανταγωνιστικών πρακτικών εκ μέρους της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης και γ) η έγκριση εισόδου της από αυξημένη πλειοψηφία 75% των παρόντων μελών της γενικής συνέλευσης ή/και του εποπτικού συμβουλίου του αντίστοιχου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΛΤΙΔΟΥ

Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send