logo-print

Άρθρο 33 - Νόμος 4481/2017 - Προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα σε μουσικά έργα (άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

1. Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης χορηγεί πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων, μόνο εάν διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή ικανότητα να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά, κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή, τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών αυτών, ιδίως, για τον προσδιορισμό του ρεπερτορίου και την παρακολούθηση της χρήσης του, την τιμολόγηση των χρηστών, την είσπραξη εσόδων από τα δικαιώματα και τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.

2. Για να διαπιστωθεί αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή ικανότητα, ο ΟΠΙ μπορεί ιδίως να ζητά να προσκομίζονται σε αυτόν όλα τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογικές υποδομές του οργανισμού, και κατά πόσον αυτές λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα και πρακτικές που ισχύουν σε διεθνές ή σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και με διαφανή τρόπο ηλεκτρονική επεξεργασία χορήγησης πολυεδαφικών άδειων.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης πρέπει, επίσης, να πληροί τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

α) να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια τα μουσικά έργα, εν όλω ή εν μέρει, τα οποία έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί,

β) να έχει την ικανότητα να προσδιορίζει με ακρίβεια, εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με καθεμία σχετική επικράτεια τα δικαιώματα και τους αντίστοιχους δικαιούχους επί κάθε μουσικού έργου ή μέρους αυτού, το οποίο έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί,

γ) να κάνει χρήση των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών για την ταυτοποίηση των δικαιούχων και τον προσδιορισμό των μουσικών έργων, λαμβάνοντας υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, προαιρετικά βιομηχανικά πρότυπα και πρακτικές που αναπτύσσονται σε διεθνές ή σε ενωσιακό επίπεδο,

δ) να κάνει χρήση κατάλληλων μέσων εντοπισμού και εξάλειψης κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό των ασυνεπειών στα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι χορηγούν πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί μουσικών έργων.

4. Στα μουσικά έργα συμπεριλαμβάνονται οι στίχοι και η μουσική σε οπτικοακουστικά έργα, αλλά δεν περιλαμβάνονται τα μουσικά έργα σε μορφή παρτιτούρας.

send