logo-print

Άρθρο 39 - Νόμος 4481/2017 - Υποχρέωση εκπροσώπησης άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών (άρθρο 30 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Η Ποιοτική Ιδιαιτερότητα της Ενωσιακής Έννομης Τάξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Ο περιορισμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος της εκπαίδευσης στο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

1. Όταν ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που δεν χορηγεί ούτε προτίθεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για επιγραμμικά δικαιώματα επί των μουσικών έργων που ανήκουν στο δικό του ρεπερτόριο, ζητά από άλλον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να συνάψει σύμβαση εκπροσώπησης, προκειμένου να εκπροσωπεί τα δικαιώματα αυτά, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο απευθύνεται το αίτημα, υποχρεούται να αποδεχθεί το αίτημα αυτό, εάν χορηγεί ήδη ή προτίθεται να χορηγήσει πολυεδαφικές άδειες για την ίδια κατηγορία επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων που ανήκουν στο ρεπερτόριο ενός ή περισσότερων άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης.

2. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο απευθύνεται το αίτημα, απαντά στον αιτούντα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης εγγράφως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, αυτή πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο απευθύνεται το αίτημα, διαχειρίζεται το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης με τους ίδιους όρους με τους οποίους διαχειρίζεται το δικό του ρεπερτόριο.

4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο απευθύνεται το αίτημα, περιλαμβάνει το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο του αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης σε όλες τις προσφορές που απευθύνει στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών.

5. Τα έξοδα διαχείρισης για την υπηρεσία που παρέχεται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο απευθύνεται το αίτημα από τον αιτούντα οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, δεν πρέπει να υπερβαίνουν εκείνα τα οποία θεωρούνται εύλογα στις περιστάσεις.

6. Ο αιτών οργανισμός συλλογικής διαχείρισης διαθέτει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, στον οποίο απευθύνεται το αίτημα, τις πληροφορίες που σχετίζονται με το δικό του μουσικό ρεπερτόριο και οι οποίες απαιτούνται για την παροχή πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα επί των μουσικών έργων. Αν οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς ή παρέχονται υπό μορφή που δεν επιτρέπει στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, όπου απευθύνεται το αίτημα, να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των άρθρων 33 έως 41, ο οργανισμός αυτός δικαιούται να χρεώνει τον αιτούντα οργανισμό για τα έξοδα που προκύπτουν ευλόγως κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών ή να αποκλείει τα έργα για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή τα οποία δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν.