logo-print

Άρθρο 43 - Νόμος 4481/2017 - Γνωστοποίηση ενδεχόμενων παραβιάσεων (άρθρο 36 παράγραφος 2 της Οδηγίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Black Friday Online
Black Friday Books

1. Τα μέλη ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, οι δικαιούχοι, οι χρήστες, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιούν στον ΟΠΙ εγγράφως ή με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν σκόπιμο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δραστηριότητες ή καταστάσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη τους συνιστούν παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή του ν. 2121/1993.

2. Ο ΟΠΙ μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της γνωστοποίησης ενημερώνει τον αποστολέα για τη λήψη της και την κοινοποιεί σε αυτόν τον οποίον αφορά και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του ή/και του ΟΠΙ ή/και άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, οφείλει να διερευνά την εν λόγω δραστηριότητα ή κατάσταση και προς το σκοπό αυτόν μπορεί να ζητά τόσο από αυτόν που προέβη στη γνωστοποίηση όσο και από αυτόν τον οποίον αφορά, να προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο στοιχείο κρίνει σκόπιμο. Επίσης, κατά τη διαδικασία της έρευνας του άρθρου 46, καλείται αυτός, τον οποίον αφορά η εν λόγω γνωστοποίηση, να δεχθεί απρόσκοπτα την έρευνα και να υποβάλει σε όσους διενεργούν τον έλεγχο όλα τα αιτούμενα έγγραφα, στοιχεία και δεδομένα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αιτούμενη πληροφορία, στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, εντός της εύλογης προθεσμίας που τάσσεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για την έρευνα που διατάσσεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΠΙ, ενημερώνει τον αποστολέα της γνωστοποίησης για το αποτέλεσμα της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Αν διαπιστωθεί παράβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 46 έως 47.

Black Friday Online
Black Friday Books
send