logo-print

Άρθρο 55 - Νόμος 4481/2017 - Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Στο άρθρο 3 του ν. 342/1976 (Α΄ 138) προστίθενται οι περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ ως εξής:

«δ) Προγράμματα και ενισχύσεις της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών και φορέων,

ε) ιδιωτικές εισφορές, δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, καταπιστεύματα,

στ) έσοδα από εκδόσεις, παραγωγές, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα κάθε είδους και μορφής, επιμορφωτικά σεμινάρια ή προγράμματα και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,

ζ) επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων,

η) εκμετάλλευση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων,

θ) έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς (ιδιωτικούς και δημόσιους, ελληνικούς και διεθνείς),

ι) έσοδα προερχόμενα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 342/1976 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Τμήματος Ομάδας Χορού με την ονομασία «Ελληνική Ομάδα Χορού» (Hellenic Dance Company)».

3. Το άρθρο 15 του ν. 342/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15 

Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, των αναγνωρισμένων Ανώτερων Σχολών Χορού της Ελλάδας και των αντίστοιχων αναγνωρισμένων Σχολών Χορού του εξωτερικού γίνονται δεκτοί σε ετήσιο κύκλο επιμόρφωσης στη χορογραφία ή τη σκηνική εκτέλεση, κατόπιν εξετάσεων σε μαθήματα που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της σχολής ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της Σχολής. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της σχολής και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διάρθρωση, την οργάνωση και λειτουργία των ετήσιων κύκλων επιμόρφωσης της σχολής, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Από την παραπάνω απόφαση η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τον προϋπολογισμό της Σχολής, χωρίς αύξηση της επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.».

4. Στο άρθρο 17 του ν. 342/1976 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης καταρτίζεται ή τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Κ.Σ.Ο.Τ.. Με την ίδια απόφαση καταργείται ο ισχύων εσωτερικός κανονισμός.»

Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Ο ανακριτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΓΑΚΟΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send