logo-print

Άρθρο 101 - Νόμος 4547/2018 - Θέματα Α.Ε.Ι.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2018

Υπό κωδικοποίηση
Η Διαμεσολάβηση
Αστικές και Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Δ

ΚΑΤΡΑΣ Ι.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Καταξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση ή διαθέτουν ισοδύναμα προσόντα με μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητών σε Ερευνητικά Κέντρα, μπορούν να έχουν τον τίτλο του Επισκέπτη Καθηγητή ύστερα από αίτησή τους και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η παραμονή των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου ιδρύματος και μέχρι την έκδοσή αυτού, με απόφαση της Συγκλήτου. Με αιτιολογημένη απόφαση το Τμήμα μπορεί να αναθέτει τη διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος ή και σεμιναρίου στον επισκέπτη καθηγητή, εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος και σε κάθε περίπτωση όχι για διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Για τη διδασκαλία αυτή, ο Επισκέπτης Καθηγητής αμείβεται από πόρους του ιδρύματος, μέσω του ΕΛΚΕ ή από πόρους ευρωπαϊκού/διεθνούς προγράμματος κινητικότητας διδασκόντων ή ερευνητικού έργου ή από χορηγία για το σκοπό αυτόν ή από πόρους που εξασφαλίζει το οικείο τμήμα, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ. Το ύψος της αμοιβής του επισκέπτη καθηγητή είναι αντίστοιχο με το ύψος της αμοιβής των συμβάσεων εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112).».

2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) οι λέξεις «Κωστής Στεφανής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Κώστας Στεφανής».

3. α) Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 4368/2017 (Α΄ 21), όπως προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄114) η φράση «που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» διαγράφεται.

β) Στο έκτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4521/2018 η φράση «που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» διαγράφεται.

4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως 31.8.2018, άλλως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.».

5. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Τμήμα του Α.Ε.Ι. που οργανώνει το Π.Μ.Σ. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφαίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου.».

6. Στην περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) μετά την κατηγορία «ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ» και πριν την κατηγορία «ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ» προστίθεται κατηγορία «ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ».

Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ