logo-print

Άρθρο 113 - Νόμος 4547/2018 - Προγράμματα μετεκπαίδευσης εργαζομένων στον τουριστικό τομέα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2018

Υπό κωδικοποίηση
Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ

1. Το άρθρο 11 του ν. 1077/1980 (Α΄225) αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 11

Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων μετεκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται:

α) η διάρκεια των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης, τα διδακτέα μαθήματα και η διάρκειά τους,

β) οι ειδικότητες των εργαζομένων που δύνανται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν τα προγράμματα μετεκπαίδευσης,

γ) τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων προς φοίτηση,

δ) ο τρόπος και η διαδικασία των εξετάσεων, ο τρόπος βαθμολογίας, τα όρια των απουσιών και οι συνέπειες αυτών,

ε) οι χορηγούμενοι τίτλοι,

στ) ο κατ’ ανώτατο όριο αριθμός των μετεκπαιδευόμενων κατά τμήμα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων μετεκπαίδευσης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύναται να προσλαμβάνεται για κάθε εκπαιδευτική περίοδο ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία των προβλεπόμενων μαθημάτων στα τμήματα μετεκπαίδευσης. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3105/2003 (Α΄29), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

3. Με όμοια απόφαση δύναται να προσλαμβάνεται, για μερική ή πλήρη απασχόληση, το αναγκαίο για τη λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων διοικητικό προσωπικό (ενδεικτικά υπάλληλοι γραμματείας, υπάλληλοι λογιστηρίου, υπάλληλοι καθαριότητας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Το ως άνω με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διοικητικό προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄176).

4. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων καθορίζεται από τις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού που είναι αρμόδιες για την κατά τόπο εποπτεία των τμημάτων μετεκπαίδευσης.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1077/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται το όριο ηλικίας των μετεκπαιδευομένων, ο χρόνος ανεργίας των υποψηφίων ανέργων για το χαρακτηρισμό τους ως πρόσκαιρα ανέργων και ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων ανέργων ανά τμήμα ως ποσοστό επί του συνόλου.».

3. Το άρθρο 14 του ν. 1077/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14

Επιλογή σπουδαστών

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται ο αριθμός των επιλεγομένων υποψηφίων για φοίτηση στα τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών του Υπουργείου Τουρισμού, ανά ξενοδοχειακό κατάλυμα ή επιχείρηση που λειτουργεί σε πόλη όπου υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν τμήματα μετεκπαίδευσης.

2. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ανά εκπαιδευτική περίοδο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, ο τόπος και οι ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, στις έδρες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού που είναι αρμόδιες για την κατά τόπο εποπτεία των τμημάτων μετεκπαίδευσης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται: α) ένας υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού, β) ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και γ) ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, που υποδεικνύονται αντιστοίχως με τους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέως των ως άνω επιτροπών εκτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού.».

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24