logo-print

Άρθρο 26 - Νόμος 4547/2018 - Συμβούλια επιλογής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση
Εργατικό Ποινικό Δίκαιο

1. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των διευθυντών ή προϊσταμένων σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., πραγματοποιείται από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από την οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και ένας (1) εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον μέλη του πρώτου εδαφίου ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο συνεδριάζει με επταμελή ή εννεαμελή σύνθεση για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρος, που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,

β) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,

δ) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό,

ε) δύο (2) ή τέσσερις (4) αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, ως εξής:

αα) για την επιλογή περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά,

ββ) για την επιλογή διευθυντών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.

3. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως εξής:

α) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων (ΠΕ70) και Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73), το Συμβούλιο συνεδριάζει με επταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα εξής μέλη:

αα) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

ββ) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γγ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Διοικητικό Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

δδ) έναν (1) διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Διοικητικό Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

εε) τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. που λειτουργεί στην έδρα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στο συμβούλιο αυτό.

β) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των κλάδων Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικής Θρησκείας, το Συμβούλιο συνεδριάζει με επταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα εξής μέλη:

αα) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄,

ββ) τα μέλη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄,

γγ) έναν (1) Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Διοικητικό Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

δδ) έναν (1) διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Διοικητικό Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

εε) τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που λειτουργεί στην έδρα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.

γ) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91) και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία, το Συμβούλιο συνεδριάζει με ενδεκαμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα εξής μέλη:

αα) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄,

ββ) τα μέλη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄,

γγ) τα μέλη των υποπεριπτώσεων γγ΄ έως και εε΄ των περιπτώσεων α΄ και β΄.

δ) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., το Συμβούλιο συνεδριάζει με δεκατριαμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα εξής μέλη:

αα) τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με την περίπτωση γ΄,

ββ) τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των μελών του Ε.Ε.Π. στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά.

Αν οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης δεν επαρκούν για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ως αναπληρωτής μέλους που έχει την ιδιότητα του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

4. Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων των παραγράφων 2 και 3 ορίζεται και ο γραμματέας τους με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ή αποσπασμένος στις υπηρεσίες αυτές εκπαιδευτικός.

5. Η θητεία του προέδρου και των μελών των συμβουλίων των παραγράφων 2 και 3, πλην των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και είναι τριετής. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του συμβουλίου για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού εκπροσώπου, με την οποία έχουν οριστεί ως μέλη του οικείου συμβουλίου.

6. Ο αριθμός των μελών των συμβουλίων που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου των οριζόμενων μελών.

7. Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από τον πρόεδρο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των φακέλων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.

8. Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του π.δ. 1/2003. Αν ο πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το ένα από τα μέλη του Συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή διδάσκοντα Α.Ε.Ι., κατά περίπτωση, το οποίο ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

9. Στα μέλη των συμβουλίων δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτά, εκτός των οδοιπορικών τους. Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων γίνονται με φυσική παρουσία των μελών τους.

10. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται η συμμετοχή σε συμβούλιο επιλογής περισσότερων από δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, οι αιρετοί εκπρόσωποι από κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο κατά τη διαδικασία της αριθμητικής αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρέχουν μία κοινή ψήφο, η οποία συνίσταται στο μέσο όρο της μοριοδότησής τους.

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send