logo-print

Άρθρο 5 - Νόμος 4547/2018 - Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.

1. Για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πεντακόσιες σαράντα (540) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για τριετή θητεία, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως και 36 και κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): πενήντα επτά (57) θέσεις.

β) Δασκάλων (ΠΕ70): εκατόν πενήντα έξι (156) θέσεις.

γ) Θεολόγων (ΠΕ01): έντεκα (11) θέσεις.

δ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εξήντα (60) θέσεις.

ε) Μαθηματικών (ΠΕ03): τριάντα δύο (32) θέσεις.

στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): τριάντα δύο (32) θέσεις.

ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): οκτώ (8) θέσεις.

η) Αγγλικής (ΠΕ06): είκοσι μία (21) θέσεις.

θ) Γερμανικής (ΠΕ07): έξι (6) θέσεις.

ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): οκτώ (8) θέσεις.

ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): είκοσι μία (21) θέσεις.

ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): έξι (6) θέσεις.

ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δέκα (10) θέσεις.

ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): έντεκα (11) θέσεις.

ιε) Πολιτικών ΜηχανικώνΑρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τρεις (3) θέσεις.

ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): οκτώ (8) θέσεις.

ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): έξι (6) θέσεις.

ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τρεις (3) θέσεις.

ιθ) Πληροφορικής (ΠΕ86): είκοσι μία (21) θέσεις.

κ) ΥγείαςΠρόνοιας (ΠΕ87): επτά (7) θέσεις.

κα) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): τέσσερις (4) θέσεις.

κβ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): μία (1) θέση.

κγ) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): δύο (2) θέσεις.

κδ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: είκοσι μία (21) θέσεις.

κε) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: είκοσι μία (21) θέσεις.

κστ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις.

κζ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση.

κη) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση.

Οι θέσεις των περιπτώσεων κστ΄, κζ΄ και κη΄ κατανέμονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι λοιπές θέσεις κατανέμονται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας με την απόφαση της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18.

2. Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προΐσταται ο Οργανωτικός Συντονιστής, ο οποίος επιλέγεται με τον αναπληρωτή του μεταξύ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25. Ο Οργανωτικός Συντονιστής κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο αναπληρωτής του προέρχονται από κλάδο διαφορετικής βαθμίδας της εκπαίδευσης.

3. Κάθε Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου έχει την επιστημονική ευθύνη, για τα θέματα του κλάδου του, του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υπηρετούν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η επιστημονική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ορισμένου κλάδου, την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου αυτού αναλαμβάνει Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου άλλου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που ορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., όπου δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή του οικείου κλάδου, και να εισηγείται στα θέματα της αρμοδιότητάς του.

4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η παιδαγωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ., πέραν της επιστημονικής ευθύνης που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

5. Η ανάθεση της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και τη σειρά τους στον πίνακα επιλογής της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21. Η παιδαγωγική ευθύνη νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, αντίστοιχα, και η παιδαγωγική ευθύνη των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ενώ η παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των Ε.Κ. ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ89. Η επιστημονική ευθύνη του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης, αντίστοιχα. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ70 και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης έχει την παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των λοιπών κλάδων. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μουσουλμανικής Θρησκείας έχει την επιστημονική ευθύνη των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων, των μουσουλμανικών θρησκευτικών μαθημάτων στα μειονοτικά γυμνάσια - λύκεια και της διδασκαλίας του Κορανίου σε μαθητές - μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24). Κατά τα λοιπά, η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων ανατίθεται σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των λοιπών κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστάται Ολομέλεια, που αποτελείται από όλους τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου και είναι αρμόδια να αποφασίζει για:

α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων,

β) τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων για την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 4,

γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου,

δ) την τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.

7. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, κατά περίπτωση, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο υπηρετεί ο Συντονιστής. Για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31, γνωμοδοτεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 7 και 8 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 ή το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αντίστοιχα.

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
send