logo-print

Άρθρο 56 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3966/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Το άρθρο 7 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής του Ι.Ε.Π. για την επίτευξη της αποστολής του, του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 69 και της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο:

α) καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Ι.Ε.Π. κατά τομέα ενασχόλησης, ελέγχει την πορεία τους και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

β) αποφασίζει για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς,

γ) αποφασίζει την ανάθεση μελετών και ερευνών σε συνεργαζόμενους φορείς ή ομάδες εργασίας,

δ) εισηγείται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Ι.Ε.Π. στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ε) ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3Α του ν. 2362/1995 (Α΄ 247),

στ) αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό,

ζ) εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσα σε τρεις (3) μήνες από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων, μεριμνά και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ι.Ε.Π. σε θέματα άσκησης του κρατικού ελέγχου και της οικονομικής εποπτείας επ’ αυτού,

η) αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων του Ι.Ε.Π.,

θ) καθοδηγεί και ελέγχει το έργο του διευθυντή και των προϊσταμένων των επιστημονικών και διοικητικών υπηρεσιών.

3. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ι.Ε.Π. που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα ή από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 69.

4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο μέλος του, στον διευθυντή ή σε μέλος του επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π.».

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21