logo-print

Άρθρο 66 - Νόμος 4547/2018 - Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3966/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το άρθρο 17 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17

Πόροι και οικονομική Διαχείριση

1. Πόροι του Ι.Ε.Π. είναι:

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

β) επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς,

γ) έσοδα από διάθεση ψηφιακών ή συμβατικών εκδόσεων σχετικών με τα αποτελέσματα των εργασιών του,

δ) έσοδα από την ανάθεση εκτέλεσης έργων από το Ι.Ε.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για λογαριασμό τρίτων, όπως δημόσιων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών, ύστερα από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου,

ε) έσοδα από τη σύνταξη εκθέσεων καταλληλότητας εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για λογαριασμό τρίτων,

στ) δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και έγκριση από τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

2. Το Ι.Ε.Π. έχει τη δυνατότητα να συνάπτει δάνεια και υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας.

3. Η οικονομική διαχείριση του Ι.Ε.Π. ελέγχεται ετησίως από ορκωτό ελεγκτή που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ι.Ε.Π., ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος.

4. Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεων των φορέων που καταργούνται με τον παρόντα θεωρούνται νόμιμες.».

Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
send