logo-print

Άρθρο 9 - Νόμος 4547/2018 - Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2019

Υπό κωδικοποίηση
Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων χίλιες εκατό ογδόντα εννέα (1.189) θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.):

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61): ενενήντα πέντε (95) θέσεις,

ββ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71): εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

γγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εκατόν δύο (102) θέσεις,

δδ) Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα επτά (47) θέσεις,

β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):

αα) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21): πενήντα πέντε (55) θέσεις,

ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

γγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέσεις,

δδ) Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): τριάντα τέσσερις (34) θέσεις,

εε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

στστ) Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις,

γ) Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό: εκατόν σαράντα (140) θέσεις,

δ) Διοικητικών υπαλλήλων:

αα) ΠΕ 1 Διοικητικού: είκοσι οκτώ (28) θέσεις,

ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: σαράντα τρεις (43) θέσεις.

2. Η κάλυψη των θέσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ. Η κάλυψη των θέσεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, με μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Κ.Ε.Σ.Υ., που δεν καλύπτονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π.

3. Οι θέσεις της παραγράφου 1 για τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατανέμονται με την απόφαση της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 στα Κ.Ε.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης. Οι λοιπές θέσεις της παραγράφου 1 κατανέμονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. της χώρας με την ίδια απόφαση.

4. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε οργανική θέση ή ως προσωρινοί αναπληρωτές σε Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Προϊσταμένου Κ.Ε.Σ.Υ. και την απαλλαγή του από την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31, αρμόδιο κατά περίπτωση είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Ποινικός Κώδικας Ι
send