logo-print

Άρθρο 49 - Νόμος 4603/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

14/03/2019

Μη κωδικοποιημένο
Black Friday Books
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Το άρθρο 6 του α.ν. 399/1968, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6

Διοικητικό συμβούλιο

1. Η Φ.Ε.Ε διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:

(α) τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Δ.Σ., τα οποία εκλέγονται, με τους αναπληρωτές τους, από τη Γενική Συνέλευση της Φ.Ε.Ε.,

(β) τέσσερα (4) μέλη τα οποία υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Παραχωρησιούχο,

(γ) ένα (1) μέλος το οποίο υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ε.Ι.Δ.Ι.Ε,

(δ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,

(ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται σε συνεδρίαση και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία, τον μεν Πρόεδρο μεταξύ των αιρετών μελών της Φ.Ε.Ε., τους δε Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα μεταξύ των αιρετών μελών της Φ.Ε.Ε. και των μελών που υποδεικνύουν ο Παραχωρησιούχος και η Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 για το διορισμό νέων μελών, όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της.

4. Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή παυτεί ή εκπέσει του αξιώματός του, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού διορίζεται νέο μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Το νέο αυτό μέλος διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθιστά.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Φ.Ε.Ε.

6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία οκτώ

(8) τουλάχιστον μελών του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος Υπουργείου, και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

7. Κατ’ εξαίρεση, για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων των περιπτώσεων γ΄, δ΄και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών.

8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάμενα μέλη.

9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8, η λειτουργία του Δ.Σ. ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. που αφορούν την εκποίηση, εκμίσθωση, παραχώρηση της χρήσης και εν γένει διαχείριση των ακινήτων της, την κατάρτιση ή τροποποίηση του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων και κάθε άλλη απόφαση κανονιστικού περιεχόμενου, είναι εκτελεστές μετά από έλεγχο της νομιμότητάς τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος διενεργείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της σχετικής απόφασης, συνοδευόμενης από όλα τα έγγραφα που μνημονεύονται σε αυτήν ή επί των οποίων στηρίχτηκε η λήψη της. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.».

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ

send