logo-print

Άρθρο 64 - Νόμος 4680/2020 - Μεταβατική διάταξη για το πρώην προσωπικό των πιστωτικών ιδρυμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/03/2020

Πρώην εργαζόμενοι των πιστωτικών ιδρυμάτων οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις εταιρίες του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) δύνανται να ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και σε χρήμα στους ενταχθέντες στον τ. ΕΦΚΑ τομείς του, του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) του άρθρου 53 παρ. 1 Ζ υποπεριπτώσεις εε, στστ, ζζ, θθ του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), κατόπιν αιτήσεως. Η αίτηση επιλογής υποβάλλεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ή εντός μηνός από την έναρξη της απασχόλησης στις εταιρείες του ν. 4354/2015. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους εργαζόμενους ασφαλίζονται στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής - Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤΑΤ).

send