logo-print

Άρθρο 354 - Νόμος 4700/2020 - Κατάργηση διατάξεων για τις ενστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 90 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλων διατάξεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/06/2020

1. Από την έναρξη της ισχύος του Πρώτου Τμήματος του παρόντος καταργούνται:

(α) το άρθρο 5 του ν. 4448/1964 (Α’ 253),

(β) το β. δ. 598/1965 (Α’ 130),

(γ) το άρθρο 2 του ν.δ. 442/1970 (Α’ 39),

(δ) η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 1141/1972 (Α’ 64),

(ε) η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 368/1976 (Α’ 164),

(στ) η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 550/1977 (Α’ 57),

(ζ) η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 787/1978 (Α’ 101),

(η) η παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 831/1978 (Α’ 207),

(θ) η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1203/1981 (Α’ 249),

(ι) το άρθρο 63 του π.δ. 774/1980 (Α’ 189),

(ια) το άρθρο 38 του π.δ. 850/1980 (Α’ 211),

(ιβ) το άρθρο 38 του π.δ. 167/2007 (Α’ 208),

(ιγ) η παρ. 4 του άρθρου 107 και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 112 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209),

(ιδ) η παρ. 4 του άρθρου 67 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

2. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που παραπέμπει στο άρθρο 5 του ν. 4448/1964 και αφορά στην ένσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές.

3. Καταργείται επίσης κάθε διάταξη ειδικού νομοθετήματος που προβλέπει προθεσμία έφεσης διαφορετική από την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 113.