logo-print

Άρθρο 28 - Νόμος 4706/2020 - Διαβίβαση πληροφοριών (άρθρο 3β της Οδηγίας (EE) 2017/828)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/07/2020

Η διαιτησία των επιμελητηρίων

ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

1. Οι διαμεσολαβητές καλούνται να διαβιβάζουν πληροφορίες από την εταιρεία στους μετόχους ή σε τρίτους που έχουν ορισθεί από μέτοχο, χωρίς καθυστέρηση. Ειδικότερα διαβιβάζουν:

α) τις πληροφορίες που απαιτείται να παρέχει η εταιρεία στον μέτοχο και οι οποίες απευθύνονται σε όλους τους μετόχους της συγκεκριμένης κατηγορίας, προκειμένου ο μέτοχος να είναι σε θέση να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές του ή

β) ανακοίνωση που αναφέρει το συγκεκριμένο σημείο του ιστότοπου όπου υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές, όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην περ. α) είναι διαθέσιμες στους μετόχους από τον ιστότοπο της εταιρείας.

2. Οι εταιρείες παρέχουν στους διαμεσολαβητές τις πληροφορίες της περ. α) της παρ. 1 ή την ανακοίνωση της περ. β) της παρ. 1 σε τυποποιημένη μορφή και εγκαίρως.

3. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται όταν οι εταιρείες αποστέλλουν τις πληροφορίες της περ. α) της παρ. 1 ή την ανακοίνωση της περ. β) της παρ. 1 κατευθείαν σε όλους τους μετόχους τους ή σε τρίτο μέρος που έχει ορισθεί από μέτοχο.

4. Οι διαμεσολαβητές διαβιβάζουν στην εταιρεία τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τους μετόχους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν λάβει από τους μετόχους και χωρίς καθυστέρηση.

5. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός διαμεσολαβητές σε μια αλυσίδα διαμεσολαβητών, οι αναφερόμενες στις παρ. 1 και 4 πληροφορίες διαβιβάζονται μεταξύ των διαμεσολαβητών χωρίς καθυστερήσεις, εκτός αν οι πληροφορίες μπορούν να διαβιβασθούν κατευθείαν από τον διαμεσολαβητή στην εταιρεία ή στον μέτοχο ή σε τρίτο μέρος που έχει οριστεί από μέτοχο ως πληρεξούσιος.

Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ερμηνεία ΚΠολΔ (άρθρα 495-590)

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ