logo-print

Άρθρο 31 - Νόμος 4712/2020 - Παράταση προθεσμίας για τη γνωστοποίηση ή την έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

29/07/2020

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Η παρ. 2 του άρθρου 163 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου και δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α΄ 62) ή τον ν. 3982/2011 (Α΄ 143), χορηγείται έγκριση εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 48Ζ του ν. 4442/2016. Εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την 18η.1.2022, η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται χωρίς την επιβολή προστίμου. Μετά από την έγκριση εγκατάστασης, ο φορέας υποχρεούται στην υποβολή της γνωστοποίησης. Εφόσον η γνωστοποίηση υποβληθεί έως την ανωτέρω ημερομηνία και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Οι διατάξεις του παρόντος περί μη επιβολής προστίμου εφαρμόζονται με την προϋπόθεση ότι οι φορείς που εμπίπτουν σε αυτές διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4302/2014 (Α΄225) αντικαθίσταται και η παρ. 6 του άρθρου 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Κατ’ εξαίρεση, για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, χωρίς δικαίωμα κτιριακής επέκτασης, σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές των Ζ.Ο.Ε. που έχουν χαρακτηριστεί ως γεωργική γη, καθώς και στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979 (Δ΄707), όπου ασκούνται δραστηριότητες αποθήκευσης τουλάχιστον μια πενταετία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι όροι δόμησης των γεωργικών αποθηκών και επιτρέπονται: α) οι κύριες δραστηριότητες της περ. β΄ του άρθρου 1, β) οι δευτερεύουσες - συμπληρωματικές δραστηριότητες της περ. β΄ του άρθρου 1, εξαιρουμένων των μεταποιητικών δραστηριοτήτων,γ) η αποθήκευση προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία.»

Νομικά ζητήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

send