logo-print

Άρθρο 37 - Νόμος 4947/2022 - Δημόσια υποκίνηση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος μέσω διαδικτύου - Προσθήκη άρθρου 36Α στον ν. 4689/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/06/2022

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικας και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024

Στον ν. 4689/2020 (Α’ 103) προστίθεται άρθρο 36Α ως εξής:

«Άρθρο 36Α

Δημόσια υποκίνηση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος μέσω διαδικτύου

1. Διαδικτυακό περιεχόμενο που αποτελεί δημόσια υποκίνηση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, κατά την έννοια του άρθρου 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 88), του άρθρου 187Α του ΠΚ και των άρθρων 30, 32, 33, 34 και 35 του παρόντος, απενεργοποιείται άμεσα με διάταξη του εισαγγελέα που εποπτεύει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας του άρθρου 29 του π.δ. 178/2014 (Α’ 281): α) από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) με την απενεργοποίηση εκείνου που φιλοξενεί το περιεχόμενο ονόματος χώρου (domain name), εφόσον πρόκειται για όνομα χώρου που διαχειρίζεται κατά νόμον η Ε.Ε.Τ.Τ. ή β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, από τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs) με τη διακοπή της πρόσβασης στη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου (domain name) ή σε όλα τα παραπάνω. Η ανωτέρω διάταξη αναφέρει οπωσδήποτε τα διαχειριζόμενα από την Ε.Ε.Τ.Τ. ονόματα χώρου (domain names) που πρέπει να απενεργοποιηθούν, τα ονόματα χώρου (domain names) και τις διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) στα οποία πρέπει να διακοπεί η πρόσβαση, τη διεύθυνση του ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL) που επιτρέπει τον προσδιορισμό και την εύρεση της ακριβούς τοποθεσίας του τρομοκρατικού περιεχομένου, καθώς και το μέτρο που διατάσσεται για την απενεργοποίηση.

2. Το παρόν απευθύνεται, ανάλογα με την περίπτωση, στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs), κοινοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τον Κανονισμό για την «Καθιέρωση συστήματος επιφυλακής για το προσωπικό που απασχολείται στη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και τη Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)» (Β’ 2167/2021) και εκτελείται άμεσα, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 3 έως 5.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μόλις παραλάβει τη διάταξη για λήψη των μέτρων της παρ. 1, ενημερώνει τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας (HSP), τον ιδιοκτήτη και τον διαχειριστή του ιστοτόπου ή του ονόματος χώρου (domain name), εφόσον γνωρίζει ή μπορεί να πληροφορηθεί τα στοιχεία τους, για την έκδοση της διάταξης, το μέτρο που διατάχθηκε και τη διαδικασία άρσης του μέτρου και προβαίνει: α) αμέσως και το αργότερο εντός τριών (3) ωρών στην απενεργοποίηση του ονόματος χώρου (domain name), που διαχειρίζεται, ή β) στην περαιτέρω άμεση κοινοποίηση της διάταξης, στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs), οι οποίοι προβαίνουν αμέσως και το αργότερο εντός μίας (1) ώρας από την παραλαβή της διάταξης, στη διακοπή της πρόσβασης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραλαβή της διάταξης, οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs) αποστέλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. δηλώσεις συμμόρφωσης προς τη διάταξη, αναφέροντας την εκτέλεση του μέτρου και την ώρα διακοπής της πρόσβασης στο περιεχόμενο. Εντός μίας εργάσιμης (1) ημέρας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραπάνω περιπτώσεων, η Ε.Ε.Τ.Τ. αποστέλλει υπηρεσιακή αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα, με την οποία βεβαιώνει την απενεργοποίηση του ονόματος χώρου (domain name) που διαχειρίζεται η ίδια ή διαβιβάζει το σύνολο των δηλώσεων συμμόρφωσης που παρέλαβε από τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs).

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs) προς τους οποίους απευθύνεται η διάταξη, υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας (HSP), του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή του ιστοτόπου ή του ονόματος χώρου (domain name) που αφορά η διαταχθείσα διακοπή πρόσβασης, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο περιέλθουν σε γνώση τους, καθώς και να γνωστοποιήσουν στους παραπάνω, εφόσον τους γνωρίζουν, τα στοιχεία επικοινωνίας με την Ε.Ε.Τ.Τ..

5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή που πληροφορείται τα στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας (HSP), του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή του ιστοτόπου ή του ονόματος χώρου (domain name) σύμφωνα με την παρ. 4, προβαίνει στην ενημέρωσή τους σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3.

6. α) Ο αρμόδιος εισαγγελέας προβαίνει με νεότερη διάταξή του στην ολική ή μερική άρση των μέτρων που διατάχθηκαν, όταν διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο της Ε.Ε.Τ.Τ., η αφαίρεση του περιεχομένου ή η διακοπή της πρόσβασης σε αυτό.

β) Ο έλεγχος πραγματοποιείται εντός σαράντα οκτώ(48) ωρών από τη λήψη της δήλωσης του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας (HSP) ή του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή του ιστοτόπου ή του ονόματος χώρου (domain name), ότι έχει αφαιρέσει το περιεχόμενο για το οποίο διατάχθηκαν τα μέτρα ή έχει διακόψει την πρόσβαση σ’ αυτό με την ταυτόχρονη δέσμευση ότι δεν πρόκειται να το επαναφέρει στο μέλλον. Για τις ανάγκες του ελέγχου, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και δύναται να ενεργοποιεί προσωρινά το απενεργοποιημένο από αυτήν, όνομα χώρου (domain name), ή να ζητά, από έναν (1) τουλάχιστον πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs), την προσωρινή άρση της διαταχθείσας διακοπής πρόσβασης. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ελέγχου, η Ε.Ε.Τ.Τ. απενεργοποιεί εκ νέου το όνομα χώρου ή ζητά από τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs) την εκ νέου απενεργοποίηση της πρόσβασης εντός μίας (1) ώρας.

γ) Για τον ανωτέρω έλεγχο συντάσσεται, εντός της προθεσμίας των σαράντα οκτώ (48) ωρών της περ. β’, πρακτικό ελέγχου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία της διάταξης με την οποία επιβλήθηκαν τα μέτρα, ο ακριβής χρόνος και τρόπος παραλαβής των δηλώσεων της περ. β’, τα πλήρη στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που προέβησαν στις ανωτέρω δηλώσεις και η ιδιότητα με την οποία ενήργησαν, ο χρόνος έναρξης και λήξης του ελέγχου, οι ενέργειες, οι δοκιμές και το αποτέλεσμα του ελέγχου. Το πρακτικό ελέγχου κοινοποιείται άμεσα, από την Ε.Ε.Τ.Τ. στον Εισαγγελέα που εξέδωσε τη διάταξη.

7. Ο πάροχος φιλοξενίας (HSP), ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής ιστοσελίδας ή ονόματος χώρου (domain name), στους οποίους απενεργοποιήθηκε το όνομα χώρου (domain name) ή διακόπηκε η πρόσβαση στη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή στο όνομα χώρου (domain name), καθώς και ο πάροχος του περιεχομένου που απενεργοποιήθηκε με κάποιο από τα παραπάνω μέτρα, μπορούν να προσφύγουν κατά της διάταξης της παρ. 1, ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την απενεργοποίηση του ονόματος χώρου (domain name) ή τη διακοπή της πρόσβασης. Το Συμβούλιο Εφετών αποφασίζει αμετάκλητα για τη διατήρηση ή άρση των ανωτέρω μέτρων.

8. Αν δεν ασκήθηκε προσφυγή εντός της παραπάνω προθεσμίας ή αυτή που ασκήθηκε, απορρίφθηκε, η διάταξη της παρ. 1 καθίσταται οριστική. Το όνομα χώρου (domain name), που απενεργοποιήθηκε διαγράφεται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την οριστικοποίηση της διάταξης, εκτός εάν προηγουμένως διαπιστωθεί η αφαίρεση ή η διακοπή της πρόσβασης στο τρομοκρατικό περιεχόμενο για το οποίο εκδόθηκε η διάταξη, οπότε εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 6. Η διακοπή πρόσβασης σε διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονόματα χώρου (domain names) διατηρείται μέχρις ότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 6.

9. Όλες οι κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, ενημερώσεις και κάθε είδους επικοινωνία σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος, λαμβάνουν χώρα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

10. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με απόφασή της ορίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αρμοδιότητάς της για την υλοποίηση του παρόντος.»

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ