logo-print

Νόμος 2836/2000

Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α, επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

26/07/2000

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2836

Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α, επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις.

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 12

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. θα είναι τα μέλη του τελευταίου πριν την έκδοση του παρόντος νόμου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 46043/Β.2340 (ΦΕΚ 99 Β7 3.2.2000) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 0 Υπουργός Εθνικής Οικονομίας θα διορίσει εντός διμήνου από την έκδοση του παρόντος νόμου, τα δύς επιπλέον μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος. Μετά το διορισμό των δύο νέων μελών, εκλέγονται δύο Αντιπρόεδροι από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενο στο άρθρο 11 του παρόντος. Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα προκύψει μετά την έκδοση του παρόντος νόμου παραμένει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που υφίσταται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, που έχει διοριστεί με την υπ' αριθμόν 46043/ Β.2340 (ΦΕΚ 99 Β7 3.2.2000) απόφαση tou Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Άρθρα 13

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες

1. Ηπαρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«2, α. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την απόκτηση της άδειας ή την έναρξη της επιχείρησης ή του επαγγέλματός τους. Επίσης, η δήλωση αυτή επανυ-* ι ιυβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υποχρέων και επί τρία (3) χρόνια μετά την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πάροδο της εκάστοτε προβλεπόμενης μακρύτερης προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

β. Εαν οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 αποκτήσουν μια από τις παραπάνω ιδιότητες μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών πριν από τη λήξη της εκάστοτε προβλεπόμενης τελευταίας προθεσμίας προς υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αρκεί η τήρηση της άνω προβλεπόμενης για την ετήσια δήλωση προθεσμίας. 2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 1.3.2000.

Άρθρο 14

Ρύθμιση θεμάτων ασφαλιστικών αποζημιώσεων

1. Με συμφωνίες των ασφαλιστικών εταιρειών για διακανονισμό των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, μπορεί να καθιερωθεί σύστημα για καταβολή της αποζημίωσης, για τροχαία ατυχήματα, από την ασφαλιστική εταιρεία του θύματος υλικών ζημιών, για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας του υπαίτιου οδηγού, καθώς και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του. Οι συμφωνίες αυτές, πριν την εφαρμογή του συστήματος, πρέπει να τίθενται υπόψη των Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου: α) Υπόχρεος για την απόδοση στη Δ.Ο.Υ. του τέλους

χαρτοσήμου, που επιβάλλεται στις αποδείξεις καταβολής της ασφαλιστικής αποζημίωσης, είναι ή ασφαλιστική εταιρεία που καταβάλλει την αποζημίωση.

β) Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 {ΦΕΚ 43 Α ) τα αναφερόμενα στις διατάξεις αυτές δικαιολογητικά διαφυλάσσονται από την εταιρεία που καταβάλλει την αποζημίωση για όσο χρόνο προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ. για τα φορολογικά στοιχεία, μη επιτρεπομένης, στην περίπτωση αυτήν, της καταστροφής τους αν δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες οι φορολογικές εγγραφές για όλα τα φορολογικά αντικείμενα της οικείας χρήσης, της καταβάλλουσας την αποζημίωση ασφαλιστικής εταιρείας.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 15

Τροποποίηση · συμπλήρωση διατάξεων του ν.1642/1986

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν.1642/1986, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την Α.Υ.Ο.Π. 8499/494/28.12.1987, που κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989, αντικαθίσταται ως εξής:

-Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής nou αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας δραχμών τριών χιλιάδων (3.000) και δειγμάτων, τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.»

2. Η υποπερίπτωση ββ) της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν.1642/1986, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 2 του ν. 2093/1992, αντικαθίσταται ως εξής:

-ββ) για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά,».

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν για αποζημιώσεις που λαμβάνονται από 1.1.2000.

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31, αντικαθίσταται ως εξής:

«Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, εφόσον υποβάλλουν την αναφερόμενη στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 δήλωση

2792

μεταβολών και ακυρώσουν όλα τα φορολογικό στοιχεία.5. Προστίθεται νέο άρθρο 32α, ως εξης: «Αρθρο 32α

Ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του φόρου

1. Καθιερώνεται ειδικό κατ' αποκοπή καθεστώς καταβολής tou φόρου, για ορισμένους κλάδους μικρών επιχειρήσεων, για τις οποίες, λόγω της φύσης άσκησης της δραστηριότητάς τους, της δομής τους και της οργάνωσες τους, η τήρηση των υποχρεώσεων υπαγωγής στο κανονικά καθεστώς του φόρου, συνεπάγεται δυσανάλογα υψηλό διοικητικά κόστος.

2. Η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου γίνεται κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και μετά από σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των οικείων κλάδων.

3. Το ειδικό καθεστώς συνίσταται στον προσδιορισμό ενός κατ' αποκοπή ετήσιου ποσού Φ.Π.Α. για καταβολή στο Δημόσιο, από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο καθεστώς αυτό. Το κατ' αποκοπή αυτό ποσό Φ.Π.Α. προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη μακροοικονομικά και στατιστικά στοιχεία των υπόψη κλάδων οικονομικής δραστηριότητας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, καθώς και των επαγγελματικών τάξεων, όσον αφορά κυρίως:

α) Τις εισροές της δραστηριότητας και τον αντίστοιχο φόρο που τις επιβαρύνει.

β) Τις εκροές της δραστηριότητας και τον αντίστοιχο φάρο, που αναλογεί.

γ) Το ποσοστό επί τοις εκατό {%) λιανικών πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς τελικούς καταναλωτές.

4. Στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητα υπό μορφή εταιρίας οποιουδήποτε τύπου, εκτός από τις κοινωνίες αστικού δικαίου και τις συνιδιοκτησίες (συμπλοιοκτησίες, κ.λπ.).

Επίσης από το καθεστώς αυτό μπορούν να αποκλείονται επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές η ενδοκοινοτικές παραδόσεις, καθώς και επιχειρήσεις που ασκούν παράλληλα άλλη δραστηριότητα και εκ του λόγου αυτού δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μικρές επιχειρήσεις.

5. Η εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος δεν είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν με δή-λωσή τους να υπάγονται στο κανονικό καθεστώς του φόρου. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση πενταετίας.

j. 6. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου δεν έχουν υποχρέωση υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων του άρθρου 31 και δεν τους παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φάρου των εισροών τους.

7. Η ένταξη στο καθεστώς θεσπίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και μετά από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται το ετήσιο κατ' αποκοπή ποσό Φ.Π.Α., ο τρόπος καταβολής του, καθώς και λεπτομέρειες για τον υπόχρεο καταβολής.Αρθρο 1θ

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/80/Ε.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 12.10.1998 (L 281/31)

1. Στο ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α') προστίθεται νέο άρθρο 36γ, με το οποίο συμπληρώνονται οι διατάξεις του νόμου αυτού ως εξής:

« Αρθρο 36γ Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού

1. Απαλλάσσονται από το φόρο:

α) Η παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση κοι εισαγωγή επενδυτικού χρυσού, συμπεριλαμβανομένου του επενδυτικού χρυσού για τον οποίο υπάρχουν πιστοποιητικά, κατ' είδος ή κατά γένος ή που αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ λογαριασμών σε χρυσό, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, δανείων χρυσού και συμβάσεων ανταλλαγών (swaps), με δικαίωμα κυριότητας ή απαίτησης επενδυτικού χρυσού, καθώς και συναλλαγές επενδυτικού χρυσού με προθεσμιακές συμβάσεις (futures) και απλές προθεσμιακές συμβάσεις (forward contracts), οι οποίες προκαλούν αλλαγή κυριότητας ή απαίτησης όσον αφορά επενδυτικό χρυσό.

β) Οι υπηρεσίες μεσιτών, οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και γιο λογαριασμό άλλου, όταν παρεμβαίνουν στην παράδοση επενδυτικού χρυσού για τον εντολέα τους.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως -επενδυτικός χρυσός» νοούνται:

α) Ο χρυσός υπό μορφή ράβδου ή πλάκας, βάρους αποδεκτού από τις αγορές πολυτίμων μετάλλων, καθαρότητας τουλάχιστον 995 χιλιοστών, αντιπροσωπευόμε-νος ή μη από τίτλους. Εξαιρούνται από το καθεστώς tou παρόντος άρθρου οι ράβδοι και πλάκες βάρους έως και ενός (1) γραμμαρίου.

β) Τα χρυσά νομίσματα για τα οποία ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- είναι καθαρότητας τουλάχιστον 900 χιλιοστών,

- έχουν κοπεί μετά το έτος 1800,

- αποτελούν ή έχουν αποτελέσει νόμιμο χρήμα στη χώρα προέλευσής τους και

- πωλούνται υπό κανονικές συνθήκες σε τιμή η οποία δεν υπερβαίνει κατά ποσοστό άνω του 80% την αξία της ελεύθερης αγοράς του χρυσού ο οποίος περιέχεται στα νομίσματα.

Τα νομίσματα που ανταποκρίνονται στις ανωτέρω προϋποθέσεις περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος Γ , κάθε έτος. Ο κατάλογος αυτός δημοσιεύεται πριν από την έναρξη εκάστου ημερολογιακού έτους και ισχύει για τα επόμενα ημερολογιακό έτος.

Τα νομίσματα αυτά δεν θεωρείται ότι πωλούνται για συλλεκτικούς σκοπούς.

3. Οι υποκείμενοι στο φόρο που παράγουν επενδυτικό χρυσό ή μεταποιούν κάθε είδους χρυσό σε επενδυτικό, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να επιλέγουν τη φορολόγηση της παράδοσης του επενδυτικού χρυσού σε άλλο πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο και με τις προϋποθέσεις που καθα2793

ρίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Τα πρόσωπα που μεσολαβούν στην πραγματοποίηση των συναλλαγών της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, ενεργώντας στο όνομά τους και για λογαριασμό του εντολέα τους, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τη φορολόγηση τους κατά το μέρος που αφορούν τις πράξεις αυτές και εφόσον αντίστοιχα ο προμηθευτής επέλεξε τη φορολόγησή του για τις συναλλαγές αυτές.

4. Οι υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν τις πράξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου I δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, εκτός αυτού:

α) που οφείλεται ή καταβλήθηκε για την παράδοση επενδυτικού χρυσού, που έγινε προς αυτούς από πρόσωπα τα οποία έχουν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής για υπαγωγή τους στο φόρο του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Ιδιου άρθρου,

0) που οφείλεται ή καταβλήθηκε λόγω παράδοσης ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εισαγωγής μη επενδυτικού χρυσού μετατραπέντος εν συνεχεία σε επενδυτικό χρυσό από τον ίδιο τον υποκείμενο ή από άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του,

γ) που οφείλεται ή καταβλήθηκε για λήψη υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται στη μεταβολή του σχήματος, του βάρους ή της καθαρότητας του χρυσού, συμπεριλαμβανομένου και του επενδυτικού χρυσού,

δ) ειδικά τα πρόσωπα που παράγουν επενδυτικό χρυσό ή-μετατρέπουν κάθε είδους χρυσό σε επενδυτικό χρυσό, έχουν δικαίωμα να εκπίπτουν τον οφειλόμενο ή καταβληθέντα από αυτά φόρο, λόγω παράδοσης ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εισαγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών nou συνδέονται με την παραγωγή ή μετατροπή του εν λόγω χρυσού, ως εάν φορολογείτο πλήρως η εκ μέρους τους μεταγενέστερη παράδοση του χρυσού που τυγχάνει απαλλαγής με βάση το παρόν άρθρο.

5. Οι υποκείμενοι της παραγράφου 1, πέραν των υπο-χρεώσεών τους που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, υποχρεούνται, επίσης, για τις πωλήσεις επενδυτικού χρυσού να εφαρμόζουν τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') για την πώληση αγαθών.

Ειδικότερα, στα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 13 του αδ. 186/1992, για τις πωλήσεις επενδυτικού χρυσού ή βιομηχανικού χρυσού, αναγράφονται, εκτός των άλλων, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αγοραστή, η ποσότητα και το είδος του βιομηχανικού ή επενδυτικού χρυσού, ανεξαρτήτως της αξίας της συναλλαγήςΕιδικά, στην περίπτωση πωλήσεων χρυσών νομισμάτων, που πληρούν τα κριτήρια της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι υποκείμενοι υπο-■χρεούνται. επιπλέον, να υποβάλλουν στο Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Φ.Π.Α., κατάλογο με τα νομίσματα που αποτέλεσαν αντικείμενο των συναλλαγών τους, αναφέροντας την τελευταία τιμή nou επιτεύχθηκε πριν την 1η Απριλίου εκάστου έτους.

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.1.2000, εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου S του εν λόγω άρθρου 36 γ, οι οποίες ισχύουν από 1.8.2000.

Αρθρο 17

Ρύθμιση για εκπρόθεσμη υποβολή πιστωτικών ή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

Οι υπόχρεοι οτο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει πιστωτικές ή μηδενικές περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις για διαχειριστικές και φορολογικές περιόδους που έληξαν μέχρι 30 Ιουνίου 2000 μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, χωρίς την επιβολή προστίμου.

Η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων αυτών χωρίς πρόστιμο παρέχεται με την προϋπόθεση της υποβολής όλων των σχετικών δηλώσεων που αφορούν την κάθε διαχειριστική περίοδο και όχι μόνο των πιστωτικών ή μηδενικών. Στην περίπτωση αυτή για τις χρεωστικές περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Πράξεις επιβολής προστίμων για μη υποβολή πιστωτικών ή μηδενικών περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., εφόσον δεν έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο οριστικές, παύουν να ισχύουν. Τυχόν βεβαιωθέντα ποσά λόγω άσκησης ενδίκων μέσων, καταβληθέντα ή όχι διαγράφονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση.

Αρθρο 18

Φορολογία κερδών της "OLYMPIC CATERING Α.Ε.»

Τα κέρδη που πραγματοποιούνται από την "OLYMPIC CATERING Α.Ε.- από την ημερομηνία 1.1.1999 και μετά, φορολογούνται με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 223671994 (ΦΕΚ 151 Α').

Αρθρο 19

Κύρωση δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές

Δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα και που έγιναν κατά παράβαση του α,ν. 1366/1938 βάσει γενικών αποφάσεων των Νομαρχιακών Επιτροπών τύποις ακύρων λόγω μη δημοαιεύσεώς τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κυρούνται από τότε που αυτές έγιναν, εφόσον ο προς ον η μεταβίβαση είναι Ελληνας υπήκοος.

Αρθρο 20

θέματα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α ), μετά τις λέξεις -.....επίβλεψης μελετών και έργων-, προστίθενται οι εξής λέξεις: «για τους υπαλλήλους tou Σ.Δ.Ο.Ε., για τις ανάγκες των ελέγχων για οικονομικές απάτες,......-.

Αρθρο 21 Ρυθμίσεις Κ.Ε.Δ.

1. Η διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α') αντικαθίσταται ως εξής;

2794

-0.0 περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στις αποδόσεις εσόδων υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, των Ο.Τ.Α. και της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου. Τα έσοδα που έχουν παρακρατηθεί έως τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν αποδίδονται.2. Η παρ. 2 του όρθρου 10 του ν. 973/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

- 2. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει μόνη ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου η οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ανώνυμες εταιρίες με συνεισφορά εις το κεφάλαιον των ιδρυομένων Α. Ε. ενός ή περισσότερων δημοσίων ακινήτων, με σκοπό τη δημιουργία οικισμών ή την οποιασδήποτε μορφής μισθωτική ή ανταλλακτική εκμετάλλευση κτιρίων ή εγκαταστάσεων και γενικότερα την οικονομική ή χρηματιστηριακή αξιοποίηση των ακινήτων αυτών. Εφόσον η Εταιρία πρόκειται να ιδρύσει ανώνυμη εταιρεία με μετόχους ιδιώτες, οφείλει να τηρήσει τους όρους της δημόσιας προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής.*

3. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 973/1979 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

«3. Η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου δύναται κατά τις διατάξεις του ν. 2778/1999 (Περί αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων) να ιδρύει θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας ως και Εταιρίες Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

4. Προς τις ανωτέρω θυγατρικές Εταιρίες της η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου μπορεί να μεταβιβάζει την κυριότητα ακινήτων των οποίων έχει τη διαχείριση, με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.»

Αρθρο 22

Τροποποιήσεις και αυμπληρώσεις των νόμων 2127/1993 (ΦΕΚ 49 Α'), 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α'), 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α'), 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α ) και άλλες διατάξεις

1. Στο ν. 2127/1993 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 fl αντικαθίσταται ως εξής:

■4. Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 καταβάλλουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που αναλογεί στις πωλήσεις κάθε δεκαπενθημέρου του μήνα, μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, με τις ίδιες διαδικασίες που εφαρμόζονται για την είσπραξη του φόρου κατά την έξοδο των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής."

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:

-Κατ' εξαίρεση προκειμένου για πωλήσεις αλκοολού-χ&ν~πστών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε επιβάτες ενδοκοινοτικών πτήσεων ή ενδοκοινοτικών θαλάσσιων πλόων, τα οποία παραδίδονται σε αυτούς στο εσωτερικό της χώρας για να μεταφερθούν με τις αποσκευές τους, ο φορολογικός εκπρόσωπος του πωλητή καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στις παραδόσεις προϊόντων κάθε δεκαπενθήμερου του μήνα, μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο.·

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 προστίθεται περίπτωση ιγ' ως εξής:

«&οι κω4. ι.ο. ποιο μοναδα

φορου επιβολής σε δραχ_ μεσ

•ιγ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο Zr.iD.0027 114.000 Χιλιΰλιτρο

μκ την προοθήκη ει&κών 27.10.CO.29xa

τιροοθίτων, nou προορί- 27,10.0032 ictai να χρηαμοποίΓΐθΐί. ηροσφΐρ*™ προς πώληση

η κα χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολι^βοϋχου βίνζίνης ίων κωΛβώντης LO. 37.10.00 34 και 27.10.00.362. Η προθεσμία που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του v. 2648/1998 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000.

3. Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο Ι του άρθρου 19 του ν. 2743/1999 παρατείνεται μέχρι και την31ηΜαρτίου 2001.

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 19 του ν. 2753/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

-8. Νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αγόρασαν, μέχρι και την 28.4.20Ό0, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, το οποίο είχε παραληφθεί με το φορολογικό καθεστώς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α') και του άρθρου 20 του ν. 2127/1993 και δεν το χρησιμοποίησαν ως πετρέλαιο θέρμανσης κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του ν. 2166/1993, οφείλουν, για να μην εφαρμοσθούν σε βάρος τους οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 35 tou ν. 2093/1992 κυρώσεις κοι πρόστιμα, να καταβάλουν, μέχρι και την 31.12.2000 και για ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής ποσότητας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που παρέλαβαν, τη διαφορά των φορολογιών πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής του.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, καταργουμένων των σχετικών δικών, εφόσον κατατεθούν στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου τα αποδεικτικά στοιχεία καταβολής της σχετικής διαφοράς των φορολογιών εντός της παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας. Με τις αυτές προϋποθέσεις η ποινική δίωξη που τυχόν ασκήθηκε παύει οριστικά με πράξη του αρμοδίου εισαγγελέα.

Προϋπόθεση της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής είναι η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνης δήλωσης με την οποία θα παραιτείται από τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νομο.»

5. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών τους.

6. Για τις ποσότητες του πετρελαίου θέρμανσης που

2795

παραλήφθηκαν για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων της προηγούμενης παραγράφου, με το φορολογικά καθεστώς των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 και του άρθρου 20 του ν. 2127/1993 και δεν χρησιμοποιήθηκαν άπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 26 του ν. 216671993, δεν οφείλονται διαφορές φορολογιών και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, καταργουμένων των σχετικών δικών, εφόσον κατατεθεί στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου ανάλογο έγγραφο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής·

Με τις αυτές προϋποθέσεις η ποινική δίωξη, που τυχόν ασκήθηκε, παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου.

Ποσά τα οποία τυχόν έχουν καταβληθεί σε εκτέλεση πράξεων διοικητικών κυρώσεων της Τελωνειακής Αρχής για τις ως άνω παραβάσεις δεν επιστρέφονται.

7. Η ισχύς της παραγράφου 1, περιπτώσεις α' και β', του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.4.2000, της περίπτωσης γ' από 18.3.2000, της παραγράφου 3 από 1.7.2000 και των παραγράφων 2,4, 5 και 6 από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 23

1. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παρ. 1 τουάρθρου 109 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') προστίθεται καινούργιο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Ειδικά για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ανώνυμων εταιριών, που η έδρα τους βρίσκεται σε κρότος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης με μετοχές εισηγμένες, κατά το χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου tou υποκαταστήματος, σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο συντελεστής ορίζεται οε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), εξαιρουμένων των υποκαταστημάτων τραπεζικών επιχειρήσεων για τα οποία ισχύει ο συντελεστής σαράντα τοις εκατά (40%)·.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τα κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν με 30 Σεπτεμβρίου 2000 και μετά, καθώς και για τα αποθεματικά των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 106 του ν. 223671994 τα οποία αναλαμβάνονται ή εξάγονται στο εξωτερικό ή με τα οποία πιστώνεται το κεντρικό κατάστημα από την ημερομηνία αυτή και μετά.

— Αρθρο 24

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

■α) Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προκειμένου για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, εταιρίες των προεδρικών διαταγμάτων 518/1989 (ΦΕΚ 220 Α') και 2Θ4/1993 (ΦΕΚ 123 Α'), καθώς και για τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2000 και μετά η για τα κέρδη που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1999, κατά περίπτωση.

Αρθρο 25

1. Στην παράγραφο 1 τουάρθρου 118τουν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

-Εάν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου αποκτούν εισοδήματα ρπά εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ και με την προϋπόθεση ότι αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.1Χ) κατοίκους, από το ετήσιο συνολικό ποσά φόρου που καταβάλλεται γι' αυτά τα εισοδήματα αυτοτελώς, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33, αφαιρείται ποσά φόρου ίσο με αυτό που αναλογεί με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 σε ποοά εισοδήματος ίσο με το αυξημένο κλιμάκιο του πρώτου εδαφίου.».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 118 του ν. 2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

-Εάν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ και με την προϋπόθεση ότι αυτές ot επιχειρήσεις βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το ετήσιο συνολικό ποσό φόρου που καταβάλλεται γι' αυτά τα εισοδήματα αυτοτελώς, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33, μειώνεται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).·

3. Στην περίπτωση που έχει βεβαιωθεί ή καταβληθεί ποσό αυτοτελούς φόρου μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, η διαφορά διαγράφεται ή επιστρέφεται οτο δικαιούχο κατά περίπτωση.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1 η Ιανουαρίου 1999 και μετά.

Αρθρο 26

1. Η αξία και το μέσο ετήσιο εισόδημα, που προβλέπονται από την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του α.ν. 263/1968 και αναπροσαρμόστηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2166/1993, αυξάνονται από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και από ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) δραχμές σε επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές, αντίστοιχα.

2. Η αξία και το μέσο ετήσιο εισόδημα που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 27

1. Δύναται να παρέχεται επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) στις τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία - ενοικιαζόμενα δωμάτια - camping - πρακτορεία ) και στις λοιπές επιχειρήσεις (βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές, αγροτικές και τουριστικές επιχειρήσεις) του Νομού Πιερίας για την κάλυψη μέρους της απώλειας των εσόδων τους από την κρίση στο Κοσσυφοπέδιο της Γιουγκοσλαβίας το έτος 1999.

2796

2. Η εν λόγω επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική ενίσχυση των δικαιούχων μέχρι του συνολικού ποσού των 3 δις δρχ. και καταβάλλεται απευθείας μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ. Ε.Χ.). Οι συνολικές επιχορηγήσεις προς τις τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία - ενοικιαζόμενα δωμάτια - camping - πρακτορεία) και τις λοιπές επιχειρήσεις δεν δύναται να υπερβούν τσ 80% και το 20% αντιστοίχως του ανωτέρω ποσού.

3. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων της παραγράφου 1, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής τους, καθώς και ο τρόπος καταβολής των αποζημιώσεων προς τους δικαιούχους καθορίζονται με απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο. Μ.Μ.Ε.Χ.) κατόπιν σχετικής εισήγησης του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κατερίνης, της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, της Πιερικής Ομοσπονδίας ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, της Ενωσης camping και της Ενωσης τουριστικών πρακτορείων Πιερίας.

Άρθρο 28

1. Η παράγραφος t του άρθρου 38 ίου ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α ' ) αντικαθίσταται ως εξής:

-1. Η καθαρή αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων του, η αξία του μεριδίου, η τιμή διαθέσεως και η τιμή εξαγοράς του υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο της μεθεπόμενης ημέρας, με μέριμνα της Α.Ε. Διαχειρίσεως. Σε κάθε περίπτωση, η Α.Ε. Διαχειρίσεως οφείλει να θέτει στη διάθεση των μεριδιούχων από την επομένη της ημέρας αποτίμησης οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα παραπάνω στοιχεία."

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

■ Ι. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 13 και 15, οι υπό στοιχεία α' (ϋ) και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 κύριες επενδυτικές υπηρεοίες επιτρέπεται να παρέχονται στο Χ.Α.Α, στο Χ.Π.Α. ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα μόνο από Ε.Π.Ε.Υ., συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, που είναι μέλη της αντίστοιχης οργανωμένης αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.»

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

-9. Ως Ε.Π.Ε.Υ. νοείται η επιχείρηση παροχής επενδυτικών, υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων) κατά την έννοια του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 A').4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

-1. Οι χρηματιστηριακές συμβάσεις στο Χ.Π.Α. καταρτίζονται είτε με συμμετοχή του μέλους του Χ.Π.Α. ή και της Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π. στη συνεδρίαση του Χ.Π.Α. (συμβάσεις εντός κύκλου) είτε χωρίς τέτοια συμμετοχή (συμβάσεις εκτός κύκλου).»

5. Προστίθεται νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 11 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ228 Α') ως εξής:

«3. Η Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π. συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Χ.Π.Α. και καταρτίζει συμβάσεις επί παραγώγων για ίδιο

λογαριασμό, εφόσον αυτό προβλέπεται από to χαρακτηριστικά των παραγώγων προϊόντων.»

6. Το στοιχείο (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

» β) η Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π. μπορεί να λάβει μέτρα για την αναγκαστική άσκηση δικαιωμάτων εκ παραγώγων, να προβεί σε συναλλαγές κάλυψης ανοιχτών θέσεων και να συμψηφίσει τυχόν απαιτήσεις της με το προϊόν της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών ή και το προϊόν της κάλυψης των ανοιχτών θέσεων,·.

7. Το στοιχείο (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

»β) ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι δηλώσεις βούλησης των μελών του Χ.Π.Α. για την κατάρτιση συναλλαγών στη χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων, όπως η διαβίβαση και η λήψη εντολών, η τροποποίηση αυτών, η ακύρωση συναλλαγών για λόγους ομαλής λειτουργίας της αγοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και ειδική λεπτομέρεια."

Αρθρο 29

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των καταχωρημένων στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μετοχών εκδότριας εταιρίας υπερβαίνει το σύνολο των εκδοθεισών από αυτή μετοχών και οι επιπλέον εγγραφές έχουν προκύψει από λάθη ή παραλείψεις που συνέβησαν κατά τη σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 239671996, όπως ισχύει, εκποίηση ανωνύμων μετοχών που δεν έχουν απουλοποιηθεί, οι σχετικές πράξεις που αφορούν αυτές τις εγγραφές και οι ίδιες αυτές οι εγγραφές θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες. Το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. διαγράφει τις ως άνω άκυρες εγγραφές αναλογικά από τους λογαριασμούς που οι δικαιούχοι τηρούν στο Σ.Α.Τ.. Το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ υποχρεούται να αποδώσει άμεσα στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. το τίμημα της εκποίησης που αντιστοιχεί στις σχετικές άκυρες πράξεις. Το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. επιστρέφει το παραπάνω τίμημα στους δικαιούχους των εγγραφών που διαγράφηκαν.

2. Η εγκυρότητα των εταιρικών γεγονότων, όπως ιδίως η σύγκληση και λήψη αποφάσεων στη γενική συνέλευση, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τα οποία τυχόν έλαβαν χώρα επί τη βάσει των εγγραφών που ακυρώθηκαν, δεν θίγεται.

3. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία λαμβάνεται ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ και του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ, μπορεί να ρυθμίζεται καθε θέμα και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αναδρομικά από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α').

Άρθρο 30

Στο τέλος της παραγράφου 1J του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α'). όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α'), προστίθεται νέα περίπτωση ζ', η οποία έχει ως εξής:

-ζ. Οι μεταβιβάσεις μετοχών και άλλων κινητών αξιών με οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα και με οποιουσδήποτε τυχόν περαιτέρω όρους, οι οποίες διε2797

νεργούνται από το Δημόσιο ή τη Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Α.Ε. (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.) ή προς το Δημόσιο ή τη Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά η δικαίωμα του Δημοσίου ή τρίτου».

Άρθρο 31

Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: ■ 1. Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 48

παρ. 1 του ν. 2721/1999 εξακολουθούν νσ ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000."

Άρθρο 32 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2000

ο προεδροσ τηϊ δημοκρατιασ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΤΈΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

EIOTEPIKON. ΛΗΜΟΙΙΛί ΔΙΟΙΚΗΤΗ! ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΙΡΟΙΚΙ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

οι υπουργοι

εθνικησ οικονομιασ και οικονομικων Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ANAITTYHHI

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΙΥΝΗΙ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΒΑΙΤΑΞΗΙ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟίΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα. 21 Ιουλίου 2000

ο επ thiΔΙΚΛΙΟΓΥΝΗΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Μ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

2798

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφορίεςδημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5ΖΖ5 761 - 6230 841 Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ,Ε,Κ. 5225 713 - 524Β 547 Πώληση Φ.Ε.Κ. 5233 762 Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ Ε Κ. 5246 141 Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 524fl 188 Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε Π.Ε. 524S 785 Εγγραφη Συνδρομητών Φ.Ε Κ «πι

αποοιολή Φ.Ε.Κ. 5248 320

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βαα Όλγας 227 -Τ.Κ. 54100 (031) 423 956 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Νικήτα G-S Τ.Κ. 185 31 4135 226 ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 <0Β1) 63Β1100

10ΑΝΝΙΝΑ-ΔιοικηιΑαιοΤ.Κ.45ΰ44 (0651) 87215 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 (0531) 22 858 ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 (041) 597449 ΚΕΡΚΥΡΑ - Ιαμαρΰ 13 Τ.Κ. 491 00 (0661) 89 127/89 120 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 71! 10 (081) 3S6 223 ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως

Τ.Κ. 811 00Μυτιλήνη (0251)46 SSS/47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι Θ σελίδες 200 δρχ.

• Πατα ΦΕΚ από Β σελίδες καιηάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (βσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά Βοέλιδο ή μέρος αυτού.

• Για τα ΦΕΚ του Τεύχους Προκηρύξεων ΑΧΕ.Π. ανεξαρτήτους αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγωνισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά Βοέλιδο ή μέρος αυτού).

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος

Κ. Α.Ε. Προϋπολογισμού

Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ

2531

ΤΑΠΕΤ 3512

Α' (Νόμοι, Π.Δ.. Συμβάσεις κ.λπ.)

60.000 δρχ.

3.000 δρχ.

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)

70.000 -

3,500 -

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)

15.000 -

750 -

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)

70.000 .·

3.500 -

Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α Π.Σ,)

30.000 ·.

1,500 -

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Λ.Δ.)

15.000 »

750 -

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕ Π κ.τλ.)

5.000 -

250 »

Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ,Ε.Β.Ι.)

10 000 -

500 ■■

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)

3.000 -

150 -

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

10.000 -

500 -

Ανοκνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

300.000 -

15.000

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ώ.ΔΧ)

50.000 -

2.500

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΙ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

300 000 »

15.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται απά τα Δημόσια Ταμεία.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουντο ποοό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους,

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες Εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00*

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ