logo-print

Άρθρο 13 - Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

31/03/2011

Κωδικοποιημένο
Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1. ∆ικαίωµα πρόσβασης. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης που το αφορούν.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να χορηγεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης αντίγραφο του τµήµατος της εγγραφής σήµατος εικόνας όπου έχει καταγραφεί το υποκείµενο των δεδοµένων ή έντυπη σειρά στιγµιοτύπων από τις καταγεγραµµένες εικόνες ή, αναλόγως, να ενηµερώσει εγγράφως το ενδιαφερόµενο πρόσωπο µέσα στην ίδια χρονική διορία είτε ότι δεν απεικονίζεται είτε ότι το σχετικό τµήµα της εγγραφής έχει καταστραφεί. Εναλλακτικά, εφόσον συµφωνεί και το υποκείµενο των δεδοµένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί απλώς να επιδείξει, άµεσα, το ανωτέρω τµήµα. Προς το σκοπό αυτό το υποκείµενο των δεδοµένων οφείλει να υποδείξει την ακριβή ώρα και τον τόπο που ευρέθη στην εµβέλεια των καµερών.

Όταν χορηγεί αντίγραφο εικόνας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καλύπτει την εικόνα τρίτων προσώπων (π.χ. µε θόλωση τµήµατος της εικόνας), εφόσον ενδέχεται να παραβιάζεται το δικαίωµά τους στην ιδιωτική ζωή. Στην περίπτωση της απλής επίδειξης, η κάλυψη της εικόνας τρίτων προσώπων δεν είναι αναγκαία.

2. ∆ικαίωµα αντίρρησης. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προβάλλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία της εικόνας του από το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης και να απαιτήσει τη διαγραφή ή τη δέσµευση (κλείδωµα) των δεδοµένων. Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαπιστώσει ότι το αίτηµα του υποκειµένου για διαγραφή ή δέσµευση των δεδοµένων είναι νόµιµο, πρέπει να προβεί αµέσως στη διαγραφή ή τη δέσµευση των δεδοµένων και να προσαρµόσει τη λειτουργία του συστήµατος εν γένει, ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνοµη επεξεργασία στο µέλλον.

3. Για την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης και αντίρρησης καταβάλλεται χρηµατικό ποσό το οποίο επιστρέφεται στο υποκείµενο των δεδοµένων εάν το αίτηµα διαγραφής ή δέσµευσης των δεδοµένων κριθεί βάσιµο. Σχετικά εφαρµόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 2472/1997 σε συνδυασµό µε την υπ' αρ. 122/2001 Κανονιστική Πράξη της Αρχής [ΦΕΚ 1345/13-10-2001 (τεύχος Β')]. 

Ναυτικό Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

send