logo-print

Άρθρο 41 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Επιτήρηση της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος των εκρηκτικών υλών που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά (άρθρο 41 της Οδηγίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/12/2016

Κωδικοποιημένο
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024

1. Η αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για να εξασφαλίσει ότι οι εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης διατίθενται στην αγορά μόνο εάν, όταν αποθηκεύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων.

2. Για τους σκοπούς της εποπτείας αγοράς των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 15 και τα άρθρα 16 έως 29 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 καθώς και των άρθρων 23 έως 30 και 32 του κεφαλαίου Ε’ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας» του Ν. 4072/2012 (Α’ 86), όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, το παρόν προεδρικό διάταγμα θεωρείται τεχνική βιομηχανική νομοθεσία κατά την έννοια του άρθρου 23 του Ν. 4072/2012.

4. Με ευθύνη της αρμόδιας αρχής, ως αρμόδιας Εθνικής Αρχής Εποπτείας της Αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων του παρόντος διατάγματος, διενεργούνται τακτικοί ή έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι στους χώρους παραγωγής, διάθεσης και χρήσης ή διοικητικοί έλεγχοι μέσω ελέγχου τεχνικού φακέλου και λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η συμμόρφωση των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.

Οι υπεύθυνοι για την διάθεση και την θέση σε διαθεσιμότητα των προϊόντων τους οφείλουν να παραδίδουν χωρίς αντάλλαγμα στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου τα δείγματα που πρόκειται να ελεγχθούν. Οφείλουν επίσης να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα την είσοδο στους χώρους παραγωγής, πώλησης ή αποθήκευσης και να θέτουν στην διάθεση τους οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί και έχει σχέση με την κατασκευή, την προμήθεια ή την προέλευση των συγκεκριμένων προϊόντων. Τα αρμόδια όργανα ελέγχου οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς που αποδεικνύουν τις σχετικές εντολές ελέγχου.

Ο έλεγχος των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης διενεργείται, όπου χρειάζεται, με την συνδρομή και την υποστήριξη των κατά τόπους αστυνομικών αρχών, ύστερα από έγκαιρη υποβολή σχετικού αιτήματος των αρμόδιων οργάνων ελέγχου.

Άρνηση των κατασκευαστών, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, των εισαγωγέων και των διανομέων να συνεργαστούν με τα εντεταλμένα όργανα ελέγχου κατά την άσκηση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους, παρεμπόδιση της εισόδου των οργάνων στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης ή διάθεσης προϊόντων ή άρνηση ανταπόκρισης στα αιτήματα της αρμόδιας αρχής εποπτείας αγοράς για παροχή πληροφοριών και στοιχείων του προϊόντος, άρνηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων προς άρση των μη συμμορφώσεων ή για τη λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας στα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά, επισύρει την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 46.

Ασφαλιστικά μέτρα και ακίνητα Δημοσιεύματα ΕπαΚ Νο 6
Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ

send