logo-print

Προεδρικό Διάταγμα 128/2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

07/12/2016

Κωδικοποιημένο
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5 του N. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του N. 1892/1990 (Α΄ 101) και με τα άρθρα 6 παρ.4 του N. 1440/1984 (Α΄ 70), 7 του N. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του N. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του N. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του N. 3427/2005 (Α΄ 312), 91 του N. 3862/2010 (Α΄113) και 50 του N. 4342/2015 (Α΄ 143)”.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Το άρθρο 1 του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 118/2013 (Α΄152).

4. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

5. Το Π.δ. 123/2016 (A’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6. Το Π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ186/10.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄3671) και την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄3722).

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 (EE L 353 της 31.12.2008) για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μιγμάτων.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008).

10. Την υπ’ αριθ. 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L218 της 13.8.2008).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση (ΕΕ L 316 της 14.11.2012).

12. Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα– Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄86), και ειδικότερα το κεφάλαιο Ε΄ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας» αυτού.

13. Τις διατάξεις του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16) και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4155/2013 (Α΄120/2013) και αντικαταστάθηκε με τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 4242/2014 (Α΄ 50/2014).

14. Την υπ’ αριθ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/2016 (Β΄1897) απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Κανονιστικό Πλαίσιο για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης … Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».

15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3329/15.2.1989 κοινή υπουργική απόφαση «Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών» (Β΄ 132), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. Φ.28/18787/1032 από 7-8-2000 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1035)”.

16. Τις διατάξεις του Ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 4 παρ. 1 Ν. 2334/1955 (Α΄184), 1 του Ν. 3944/2011 (Α΄67) και 1 του Ν. 4028/2011 (Α΄242), και τις διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων”.

17. Tις διατάξεις τoυ Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 228 του Ν. 4072/2012 (Α΄86/2012) και με το άρθρο πρώτο του Ν. 4254/2014 (Α΄ 85/2014).

18. Τις διατάξεις του Π.δ. 455/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (Α΄268) όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε από το Π.δ. 2/2006 (ΦΕΚ Α΄1) «Τροποποίηση − συμπλήρωση των διατάξεων του Π.δ. 455/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (Α΄ 268) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυτοποίηση των πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυρομαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και προς την απόφαση Ε (2004) 1332/15.4.2004 της Επιτροπής, σχετικά με το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών.

19. Τις διατάξεις του Π.δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.» (Α΄140), όπως τροποποιήθηκε από το Π.δ. 56/2012 «Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του Π.δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (Α΄140) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2012/4/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (Α΄108).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

21. Την υπ’ αριθμ. Δ200/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

22. Την υπ’ αριθμ. Δ221/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 2 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας)

Άρθρο 3 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Αρμόδιες Αρχές (άρθρο 14 παρ. 1, 41, 49 της Οδηγίας)

Άρθρο 4 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Ελεύθερη κυκλοφορία και διαθεσιμότητα στην αγορά (άρθρο 3 και 4 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 5 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Υποχρεώσεις των κατασκευαστών (άρθρο 5 της Οδηγίας)

Άρθρο 6 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι (άρθρο 6 της Οδηγίας)

Άρθρο 7 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (άρθρο 7 της Οδηγίας)

Άρθρο 8 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Υποχρεώσεις των διανομέων (άρθρο 8 της Οδηγίας)

Άρθρο 9 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγω- γείς και στους διανομείς (άρθρο 9 της Οδηγίας)

Άρθρο 10 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων (άρθρο 10 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 11 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Μεταφορές εκρηκτικών υλών (Άρθρο 11 και 12 παρ.1 της Οδηγίας)

Άρθρο 12 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Διατυπώσεις της μεταφοράς εκρηκτικών υλών (Άρθρο 11 της Οδηγίας)

Άρθρο 13 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Διατυπώσεις της μεταφοράς πυρομαχικών (Άρθρο 12 της Οδηγίας)

Άρθρο 14 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Διαμετακόμιση (Άρθρο 11 παρ. 2 της Οδηγίας)

Άρθρο 15 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Μέτρα Ασφάλειας

Άρθρο 16 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Παρεκκλίσεις ασφάλειας (Άρθρο 13 της Οδηγίας)

Άρθρο 17 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Ανταλλαγή Πληροφοριών (Άρθρο 14 και 12 παρ.5 της Οδηγίας)

Άρθρο 18 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Αποκλειστική αναγνώριση και ιχνηλασιμότητα των εκρηκτικών υλών (άρθρο 15 της Οδηγίας)

Άρθρο 19 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (Άρθρο 16 και 17 της Οδηγίας)

Άρθρο 20 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Κατάσχεση (άρθρο 18 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Άρθρο 21 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Τεκμήριο συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών (άρθρο 19 της Οδηγίας)

Άρθρο 22 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης (άρθρο 20 της Οδηγίας)

Άρθρο 23 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (άρθρο 21 της Οδηγίας)

Άρθρο 24 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Γενικές αρχές της σήμανσης CE (άρθρο 22 της Οδηγίας)

Άρθρο 25 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE (άρθρο 23 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Άρθρο 26 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Κοινοποίηση - Κοινοποιούσα αρχή – Κοινοποιημένος οργανισμός (άρθρο 24 και 25 της Οδηγίας)

Άρθρο 27 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Απαιτήσεις σχετικά με την κοινοποιούσα αρχή (άρθρο 26 της Οδηγίας)

Άρθρο 28 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Υποχρέωση ενημέρωσης εκ μέρους της κοινοποιούσας αρχής (άρθρο 27 της Οδηγίας)

Άρθρο 29 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Απαιτήσεις και τεκμήριο συμμόρφωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς (άρθρα 28 και 29 της Οδηγίας)

Άρθρο 30 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών (άρθρο 30 της Οδηγίας)

Άρθρο 31 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Αίτηση για κοινοποίηση (άρθρο 31 της Οδηγίας)

Άρθρο 32 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Διαδικασία κοινοποίησης (άρθρο 32 της Οδηγίας)

Άρθρο 33 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών (άρθρο 33 της Οδηγίας)

Άρθρο 34 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Αλλαγές στην κοινοποίηση (άρθρο 34 της Οδηγίας)

Άρθρο 35 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών (άρθρο 35 της Οδηγίας)

Άρθρο 36 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών (άρθρο 36 της Οδηγίας)

Άρθρο 37 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Προσφυγή κατά αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών (άρθρο 37 της Οδηγίας)

Άρθρο 38 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Υποχρέωση ενημέρωσης από τους κοινοποιημένους οργανισμούς (άρθρο 38 της Οδηγίας)

Άρθρο 39 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Ανταλλαγή εμπειριών (άρθρο 39 της Οδηγίας)

Άρθρο 40 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών (άρθρο 40 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 41 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Επιτήρηση της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος των εκρηκτικών υλών που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά (άρθρο 41 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 42 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Διαδικασία αντιμετώπισης των εκρηκτικών υλών που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 42 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 43 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης (άρθρο 43 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 44 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Συμμορφούμενες εκρηκτικές ύλες που παρουσιάζουν κίνδυνο (άρθρο 44 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 45 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Τυπική μη συμμόρφωση (άρθρο 45 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 46 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Διοικητικές Κυρώσεις (άρθρο 50 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 51 της Οδηγίας)

Άρθρο 48 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Κατάργηση (άρθρο 53 της Οδηγίας)

Άρθρο 49 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016

Άρθρο 50 - Προεδρικό Διάταγμα 128/2016 - Έναρξη ισχύος

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,
Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024
send