logo-print

Άρθρο 2 - Προεδρικό Διάταγμα 47/2005 - Ορισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/03/2005

Κωδικοποιημένο
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση

Γ ια την εφαρμογή του παρόντος οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

1. «Αρμόδια αρχή»:

Η Δικαστική ή άλλη πολιτική, στρατιωτική ή αστυνομική δημόσια αρχή, η οποία δικαιούται να υποβάλει αίτηση για άρση του απορρήτου και να λάβει τα στοιχεία της επικοινωνίας.

2. «Δικαστική αρχή»:

Η Αρχή που έχει αρμοδιότητα να εκδώσει διάταξη για άρση του απορρήτου.

3. «Διάταξη»:

Η απόφαση για άρση του απορρήτου που εκδίδεται από την δικαστική αρχή.

4. «Πάροχος υπηρεσιών επικοινωνιών»:

Η επιχείρηση, η οποία παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό.

5. «Πάροχος δικτύου επικοινωνιών»:

Η επιχείρηση, η οποία εγκαθιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο που παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών.

6. «Συνδρομητής»:

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση με πάροχο υπηρεσιών επικοινωνιών ή πάροχο δικτύου επικοινωνιών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

7. «Χρήστης»:

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες επικοινωνιών.

8. «Φορητότητα αριθμού κλήσης»:

Η δυνατότητα των χρηστών να διατηρούν τον ή τους αριθμούς κλήσηςτους όταν αλλάζουν πάροχο υπηρεσίας επικοινωνιών, τοποθεσία ή τύπο υπηρεσίας.

9. «Υπηρεσία προστιθέμενης αξίας»:

Κάθε μη τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, η οποία παρέχεται ή υποστηρίζεται από δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

10. «Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο»:

Υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας ή παρόχου υπηρεσιών επικοινωνιών, το οποίο εκτελεί εμπιστευτική αποστολή στη διαδικασία της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.

11. «Επισύνδεση»:

Η παράλληλη σύνδεση τρίτου σε δίκτυο επικοινωνιών κατά τρόπο ώστε να παρακολουθεί διεξαγόμενη επικοινωνία και να λαμβάνει το περιεχόμενο και τα στοιχεία αυτής σε πραγματικό χρόνο.

12. «Διεπιλογή»:

Η απευθείας επιλογή καλούμενου εσωτερικού αριθμού Συνδρομητικού Κέντρου (ΡΑΒΧ) από τον καλούντο.

13. «Περιαγωγή»

Παρεχόμενη υπηρεσία που εξασφαλίζει σε συνδρομητές να χρησιμοποιούν δίκτυο άλλο από εκείνο του οποίου είναι συνδρομητές.

14. «Εκτροπή κλήσης»

Αυτόματη μεταβίβαση εισερχόμενης κλήσης σε άλλον αριθμό κλήσης του ιδίου ή άλλου παρόχου με εντολή του συνδρομητή.

15. «Πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης»:

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλος φορέας που είναι αρμόδιος σύμφωνα με το νόμο να εκδίδει πιστοποιητικά ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες συναφείς με τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

16. «Ονοματοδότης»:

Σειρά αλφαριθμητικών χαρακτήρων προς ένδειξη της ταυτότητας τηλετυπικού συνδρομητή που μεταδίδεται αυτόματα στηντηλετυπική επικοινωνία.

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

send