logo-print

Άρθρο 12 - Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 - Απόφαση εγκατάστασης και λειτουργίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

10/09/2020

Κωδικοποιημένο

1. Η εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης επιτρέπεται ύστερα από απόφαση της αρμόδιας δημόσιας αρχής, που έχει την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4. Στην απόφαση αναγράφεται η θέση εγκατάστασης των καμερών, τα χαρακτηριστικά του συστήματος επιτήρησης και αιτιολογείται η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων που δικαιολογούν την επιτήρηση του συγκεκριμένου χώρου. Η απόφαση εγκατάστασης δεν μπορεί να έχει χρονική ισχύ ανώτερη της τριετίας, υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση και εκδίδεται ύστερα από διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου των επιπτώσεων της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Η λειτουργία συστημάτων επιτήρησης επιτρέπεται ύστερα από απόφαση της αρμόδιας δημόσιας αρχής, που έχει την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας. Με την απόφαση, που εκδίδεται κάθε φορά, καθορίζεται ο χρόνος ενεργοποίησης, καθώς και η διάρκεια λειτουργίας, η οποία δύναται να παραταθεί, κατόπιν νέας, ειδικά αιτιολογημένης απόφασης των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο. Στην απόφαση λειτουργίας, η οποία τελεί σε συνάρτηση με την εκάστοτε μελέτη εκτίμησης αντικτύπου αναφορικά με την εγκατάσταση ή προμήθεια των συστημάτων επιτήρησης, προσδιορίζονται ακόμη, η εμβέλεια λειτουργίας αυτών και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους, ενώ παράλληλα αιτιολογείται η σκοπιμότητα χρήσης τους. Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου των επιπτώσεων της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διενεργείται τόσο για την προμήθεια, όσο και πριν την αρχική θέση σε λειτουργία των φορητών συστημάτων επιτήρησης. Η μελέτη διενεργείται επίσης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου λογισμικού και εν γένει πρόσθετου εξοπλισμού σε λειτουργούντα συστήματα επιτήρησης, όταν ο νέος αυτός εξοπλισμός συνεπάγεται ουσιώδη διαφοροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των συστημάτων και παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης νέων μορφών επεξεργασίας των δεδομένων. Η απόφαση λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης, κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με πινακίδες, καθώς και ανάρτηση σε ιστοσελίδα, στην οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας δημοσιεύει τα απαραίτητα για την ενημέρωση στοιχεία.

3. Αντίγραφο των αποφάσεων των παρ. 1 και 2 αποστέλλεται, αμελλητί, στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, με μέριμνα του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο αρμόδιος εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της εν γένει λειτουργίας των συστημάτων επιτήρησης.