logo-print

Προεδρικό Διάταγμα 39/2001

Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

20/02/2001

Κωδικοποιημένο
Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ΕΠολΔ 31
Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/21.5.1984) και από το άρθρο 22 του Ν.2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) και του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/31.7.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»(ΦΕΚ 137/Α/ 26.7.1985), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 ( ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/14.3.1997).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/6.7.1986) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 396/89 (ΦεΚ 172/Α/16.6.1989) «Οργανισμός της Γ ενικής Γ ραμματείας Βιομηχανίας».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1986 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2000 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 122/Α/13.04.2000) .

6. Την 303/5.05.2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης/Αλέξανδρο Καλαφάτη και ΜαρίαΕλένη Αποστολάκη» (ΦΕΚ 594/Β/5.5.2000) .

7. Τις διατάξεις του Ν.372/1976 «Περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)» (ΦΕΚ 166/Α/30.6.1976), το άρθρο 22 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/16.2.1987) και το άρθρο 9 του Ν. 2642/98 (ΦΕΚ 216/Α/1998).

8. Την με αριθ. 518/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2001

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
send