logo-print

Προεδρικό Διάταγμα 67/2015

Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ−ΤΑΝ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

17/09/2015

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 954, καθώς και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 955 του Π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α΄ 182), όπως ισχύουν μετά το Ν. 4335/2015 (Α΄ 87).

β) του εδαφίου θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 965, καθώς και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 973 του Π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α΄ 182), όπως ισχύουν μετά το Ν. 4335/2015 (Α΄ 87).

γ) του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 995 του Π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α΄ 182), όπως ισχύει μετά το Ν. 4335/2015 (Α΄ 87).

δ) της παραγράφου 11 του άρθρου ένατου «Μεταβατικές και άλλες διατάξεις» του Ν. 4335/2015 (Α΄ 87).

ε) του Ν. 4114/1960 «Κώδικας Περί Ταμείου Νομικών» (Α΄ 164).

στ) του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).

ζ) του Ν. 2472/1997 «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50).

η) του Ν. 3471/2006 «προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997» (Α΄ 133).

θ) της ΥΑ ΥΑΠ/Φ.40.4./163/7.2.2013 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.» (Β΄ 586).

2. Το γεγονός ότι από το διάταγμα αυτό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Τη με αριθμό 106/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Σημειώσεις επί του νόμου

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4342/2015, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος αναστέλλεται μέχρι 30.4.2016

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24