logo-print

Άρθρο τέταρτο - Υπουργική Απόφαση 11026/19.2.2020 - Πρότυπο Καταστατικό Ο.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/02/2020

Κωδικοποιημένο
Προσωπικές Εταιρείες
Ανώνυμες Εταιρίες

Σημείωση: Για τη διευκόλυση των χρηστών το καταστατικό επισυνάπτεται σε αρχείο docx

Για οδηγίες συμπλήρωσης βλέπε Παραρτήμα Ι και Παραρτήμα ΙΙ

[Περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α' 227) και στα άρθρα 249 επ. του ν. 4072/2012 (Α' 86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.]

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία « ..................................... Ομόρρυθμη Εταιρεία (ή Ο.Ε.)» και το διακριτικό τίτλο « ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « General Partnership (ή G.P.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται« ».

Άρθρο 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος .....................................

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι .....................................

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ.

ή

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις ζημιές της εταιρείας με τα παρακάτω ποσοστά έκαστος (και εισφέρουν στην εταιρεία τα εξής ποσά):

ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ποσοστό Συμμετοχής στην εταιρεία που καταλαμβάνει τα κέρδη & τις ζημιές

(για εταίρο φυσικό πρόσωπο) ................ (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού, αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ.. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

...%

.........  

(για εταίρο νομικό πρόσωπο) ............. (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ.Γ.Ε.ΜΗ , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

...%

Άρθρο 6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης έχουν οι εταίροι:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση και δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση και δέσμευση

(για διαχειριστή εταίρο φυσικό πρόσωπο)

Ο εταίρος ..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

 

 

(για διαχειριστή-εταίρο νομικό πρόσωπο)

Η εταιρεία ..................................... (επωνυμία νομικού προσώπου) με αρ. Γ.Ε.ΜΗ που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου), Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e- mail) κ.ο.κ.

 

 

Άρθρο 7

Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4072/2012, καθώς και του Αστικού Κώδικα με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι εταίροι:

1. ..................................... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

2. ..................................... (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ. και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ , την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
send