logo-print

Άρθρο τρίτο - Υπουργική Απόφαση 11026/19.2.2020 - Πρότυπο Καταστατικό Ι.Κ.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

19/02/2020

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σημείωση: Για τη διευκόλυση των χρηστών το καταστατικό επισυνάπτεται σε αρχείο docx

Για οδηγίες συμπλήρωσης βλέπε Παραρτήμα Ι και Παραρτήμα ΙΙ

[Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α'227) και στο άρθρο 50 του ν. 4072/2012 (Α'86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.]

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία ............... « Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ή Ι.ΚΕ.)» και το διακριτικό τίτλο « ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « Private Company (ή P.C.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται« ».

ή

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό« Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ή Μονοπρόσωπη ΓΚΕ.)» και το διακριτικό τίτλο « ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται « Single Member Private Company (ή Single Member P.C.)» και ο ανωτέρω διακριτικός τίτλος αποδίδεται « ».

Άρθρο 2

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ...............

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι ...............

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε έτη, αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ.

Άρθρο 5

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ (00.00 €) που διαιρείται σε ............... εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας ............... ευρώ(00.00 €) το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων ανέρχεται στα μερίδια, ονομαστικής αξίας ............... ευρώ (00.00 €), τα οποία αντιστοιχούν σε μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Α1 Χρηματικές Καταβολές

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) , κατέβαλε ευρώ (00.00 €) μετρητά και έλαβε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κατέβαλε ευρώ (00.00 €) μετρητά και έλαβε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Α2 Εισφορές σε Είδος

(συμπληρώνεται μόνο εφόσον το εισφερόμενο είδος δεν υπόκειται σε συμβολαιογραφικό τύπο από ειδικές διατάξεις).

Οι εισφορές των εταίρων σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, σε ευρώ (00.00 €), αντιστοιχούν σε εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η ............... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αριθ , κάτοχος Δ.Α.Τ (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) παρέχει στην εταιρεία (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ευρώ (00.00 €), και αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2. (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ , και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) παρέχει στην εταιρεία (αντικείμενο εισφοράς), αποτιμηθείσας αξίας ευρώ (00.00 €), και αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Β. ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η ............... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) Α.Φ.Μ επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) θα παρέχει στην εταιρεία για χρονική περίοδο από τη νόμιμη σύσταση της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ευρώ (00.00 €) και αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €), έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η εταιρεία με την επωνυμία , με αρ. Γ.Ε.ΜΗ., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) θα παρέχει στην εταιρεία για χρονική περίοδο από τη νόμιμη σύσταση της, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε από τους λοιπούς εταίρους συνολικά σε ευρώ (00.00 €) και αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1) (για εταίρο φυσικό πρόσωπο) Ο/η ............... (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο) κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) αναλαμβάνει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους ευρώ (00.00 €) που αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

2) (για εταίρο νομικό πρόσωπο) Η Εταιρεία με την επωνυμία ............... , με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αναλαμβάνει ευθύνη έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας ύψους ευρώ (00.00 €) που αντιστοιχεί σε εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ευρώ (00.00 €) έκαστο κ.ο.κ.

Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ' είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Εταίρος/Εταίροι

Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών

Μερίδια Εξωκεφαλαιακών Εισφορών

Μερίδια Εγγυητικών Εισφορών

Σύνολο Μεριδίων όλων των Κατηγοριών

Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία

(για εταίρο φυσικό πρόσωπο)

...............

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

 

 

 

 

 

(για εταίρο νομικό πρόσωπο)

...............

(επωνυμία, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) κ.ο.κ.

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

Άρθρο 6

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Άρθρο 8

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η διαχείριση ασκείται από τον μοναδικό εταίρο/ ή όλους τους εταίρους μαζί (νόμιμη διαχείριση), η οποία έχει ως εξής:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

(για διαχειριστή-εταίρο φυσικό πρόσωπο)

..............

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

 

 

(για διαχειριστή-εταίρο νομικό πρόσωπο)

..............

(επωνυμία νομικού προσώπου) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ, επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

 

 

ή

Οι διαχειριστές ορίζονται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Έως ότου πραγματοποιηθεί ο διορισμός των διαχειριστών ισχύει η νόμιμη διαχείριση και χρέη διαχειριστή εκτελούν όλοι οι εταίροι από κοινού.

ή

Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται για αόριστη διάρκεια/ ή για ορισμένη διάρκεια, η οποία ορίζεται στα έτη, στον/στους:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Από κοινού εκπροσώπηση & δέσμευση

Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση

(για διαχειριστή- εταίρο φυσικό πρόσωπο)

..............

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

 

 

(για διαχειριστή- μη εταίρο φυσικό πρόσωπο)

..............

(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου), Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

 

 

Άρθρο 9

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1. .............. (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) κ.ο.κ.

2. .............. (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού.... αρ , κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) , Α.Φ.Μ , επάγγελμα , υπηκοότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ.

και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο του υπογράφεται από όλους στ , την

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

ή

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο/η μοναδικός/ή ιδρυτής (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο), ο/η οποίος/α υπογράφει το παρόν καταστατικό στ , την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

ή

Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής (επωνυμία νομικού προσώπου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) που εκπροσωπείται νομίμως από τον/την (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), κάτοικος επί της οδού αρ. κάτοχος Δ.Α.Τ. (ή αρ. διαβατηρίου) Α.Φ.Μ , υπηκοότητας , επάγγελμα και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κ.ο.κ. ο οποίος/η οποία υπογράφει το παρόν καταστατικό στ , την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send