logo-print

Άρθρο - Υπουργική Απόφαση ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018 /Χ. Π. 1176

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

31/05/2018

Κωδικοποιημένο
Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Την τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 4 Ιουνίου 2018 ως ακολούθως:

«Από την 4η Ιουνίου 2018 επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATM) έως του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000) ανά ημερολογιακό μήνα ανά καταθέτη (CustomerlD), ανά πιστωτικό ίδρυμα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επιτρέπεται ειδικώς η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων (3.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό, έως την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 1ης Ιουλίου 2018 ως ακολούθως:

«Επιτρέπεται ειδικώς η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα έως του ποσού των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό δίμηνο από 1ης Ιουλίου 2018 και εφεξής, μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω ιδρυμάτων, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5α του άρθρου πρώτου της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται από 1ης Ιουλίου 2018 ως ακολούθως:

«Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, καθώς και από ιδρύματα πληρωμών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που παρέχουν νομίμως μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα ή μέσω της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων (money remittance), έως του ποσού των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή ανά ημερολογιακό δίμηνο από 1ης Ιουλίου 2018 και εφεξής, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.».

5. Η περίπτωση ιζ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α’ 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ιζ. Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send