Νομοθεσία

Φίλτρα

Εγκύκλιος Φ.80000/οικ.44542/1850/29.12.2017

Εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137)

ΠΟΛ. 1219/28.12.2017

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 27/27.12.2017

Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 80000/45219/1864/18.12.2017

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Νόμος 4510/2017

Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο πλαίσιο του προγράμματος «Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις»

ΠΟΛ. 1215/22.12.2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1189/14-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4076/2016) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των...

Νόμος 4509/2017

Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις

Νόμος 4508/2017

Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις

Υπουργική Απόφαση 59635/1063/13.12.2017

Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας

ΠΟΛ. 1209/20.12.2017

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος

Νόμος 4507/2017

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

ΠΟΛ. 1211/20.12.2017

Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων

Υπουργική Απόφαση Φ. 3440/ΑΣ 65291/12.12.2017

Απόφασης 2380 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας

Εγκύκλιος 40/19.12.2017 Υπουργείου Εσωτερικών

Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017) 

ΠΟΛ. 1200/12.12.2017

Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/90964/15.12.2017

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2/85835/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης

Εγκύκλιος 39/12.12.2017 Υπουργείου Εσωτερικών

Οδηγίες σχετικά με τη διενέργεια των συνεντεύξεων

ΠΟΛ. 1201/6.12.2017

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013

Νόμος 4506/2017

Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο...

Κοινή Υπουργική Απόφαση 133473/11.12.2017

Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/...

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 0544/Μ./ΑΣ 27620

Έγκριση του Προγράμματος Πολιτιστικής, Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τα έτη 2017,...

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 0544/Μ.7011/ΑΣ 27620/30.11.2017

Έγκριση του Προγράμματος Πολιτιστικής, Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τα έτη 2017,...

Νόμος 4505/2017

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 45/7.12.2017

Υπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Σελίδες

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.