Νομοθεσία

Φίλτρα

Νόμος 2331/1995

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις.

Προεδρικό Διάταγμα 312/1995

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 219/1991 «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 81/Α/30.5.91), όπως τροποποιήθηκε με...

Νόμος 2328/1995

Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις.

Υπουργική Απόφαση Φ. 42301/12167/28.6.1995

Προϋποθέσεις και τρόπος πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρωνύμου και μητρωνύμου

Υπουργική Απόφαση 40320/1995

Αύξηση της, λόγω ποσού, αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων.

Υπουργική Απόφαση 45772 οίκ/1995

Καθορισμός τροφείων, των κρατουμένων για χρέη σε ιδιώτες.

Νόμος 2298/1995

Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 34/1995

Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων

Νόμος 2286/1995

Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων

Προεδρικό διάταγμα 325/1994

Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/ 1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/604/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου...

Προεδρικό Διάταγμα 382/1994

Προσαρμογή του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989, «όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των...

Προεδρικό Διάταγμα 367/1994

Προσαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 "για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς...

Νόμος 2251/1994

Προστασία των καταναλωτών

Νόμος 2247/1994

Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων

Προεδρικό διάταγμα 326/1994

Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης», όπως ισχύουν, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/605/ΕΟΚ του...

Νόμος 2242/1994

Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Νόμος 2243/1994

Κατάργηση των ειδικών ποινικών διατάξεων περί Τύπου

Νόμος 2235/1994

Τροποποίηση του Ν. 1703/1987 και του Ν. 813/1978

Νόμος 2225/1994

Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις

Νόμος 2218/1994

Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις

Προεδρικό Διάταγμα 156/1994

Ενημέρωση εργαζομένου για όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας

Νόμος 2207/1994

Προσωρινή κράτηση και έλεγχος της διάρκειας της, αναστολή ποινών, απόλυση υπό όρο, επιτάχυνση διαδικασίας πολιτικών υποθέσεων και άλλες διατάξεις.

Προεδρικό Διάταγμα 88/1994

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 291/1991 «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 81/Α'/30.5.91)

Νόμος 2193/1994

Η 19η Μαΐου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Σελίδες

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send