Ανώνυμη εταιρεία

18/11/2013

16/11/2017

Η ανώνυμη εταιρεία, η οποία ρυθμίζεται στην Ελλάδα κυρίως από το νόμο 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί, είναι αμιγώς κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. Είναι πάντα εμπορική εταιρεία, ακόμα κι όταν δεν ασκεί εμπορία, κυρίως λόγω της σοβαρότητας του ρόλου της στην οικονομία.

Τα κύρια στοιχεία της είναι:

α. Απαιτείται μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 24.000 ευρώ για τη σύστασή της.

β. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές και οι μέτοχοι ευθύνονται περιορισμένα.

γ. Τηρούνται αυστηροί όροι δημοσιότητας από την ίδρυσή της και για όσο διαρκεί.

δ. Έχει δύο όργανα, τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία αποφασίζουν με πλειοψηφία.

Για να συσταθεί νόμιμα μια Α.Ε. απαιτείται καταστατικό, δημοσίευση στο ΦΕΚ, καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή αν το κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η Α.Ε. μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη.

Η νομική καθοδήγηση για τη σύσταση και τη λειτουργικότητα μίας Α.Ε. κρίνεται αναγκαία, ιδίως δε για ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τη συγκρότηση και τους καταστατικούς κανόνες που διέπουν τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στη φορολογική αντιμετώπιση του νομικού προσώπου, των μετόχων και των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send