logo-print

Διακoπές με χρονομεριστική μίσθωση (time share)

02/11/2014

16/11/2017

Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Με την τουριστική βιομηχανία να αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, είναι αρκετά πιθανόν να σας έχει γίνει κάποια πρόταση σχετικά με το δικαίωμα χρήσης ενός καταλύματος που βρίσκεται σε παραθαλάσσιο ή ορεινό θέρετρο, για μια ή περισσότερες εβδομάδες.

Όπως ενημερώνει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, προκειμένου να προλάβετε δυσάρεστες εκπλήξεις που ενδέχεται να προκύψουν μελλοντικά, πρέπει να είστε ενημερωμένοι για το τι είναι η χρονομεριστική μίσθωση (time share), προτού προχωρήσετε στη σύναψη μίας τέτοιας σύμβασης.

Χρονομεριστική μίσθωση είναι η απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός η περισσοτέρων καταλυμάτων για διάρκεια μεγαλύτερη του έτους.

Κατ' αρχάς, είναι απαραίτητο η σύμβαση που θα υπογράψετε να έχει συνταχθεί με συμβολαιογραφική πράξη στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να λαμβάνετε επικυρωμένη μετάφραση της σύμβασης στη γλώσσα του κράτους μέλους που βρίσκεται το ακίνητο.

Μαζί με τη σύμβαση είναι απαραίτητο να παίρνετε και τα σχετικά έντυπα με τις πληροφορίες, καθώς και το έντυπο για το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Παράλληλα, δε θα πρέπει να δίδεται προκαταβολή, αφού, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, κατά την προθεσμία της υπαναχώρησης, κάθε προκαταβολή απαγορεύεται.

Από τη στιγμή που θα παραλάβετε αντίγραφο της σύμβασης ή του προσυμφώνου, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε, χωρίς να είναι ανάγκη να αναφέρετε συγκεκριμένα το λόγο, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπαναχώρηση παρατείνεται σε 1 χρόνο και 14 ημέρες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, σε περίπτωση που δεν παρασχεθεί μαζί με τη σύμβαση το έντυπο υπαναχώρησης. Σε περίπτωση υπαναχώρησης ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κανένα έξοδο, όμως, όπως είναι λογικό, με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης παύει η υποχρέωση -και από τα 2 μέρη- να εκτελέσουν τη σύμβαση.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μη δεσμεύονται ποτέ με την υπογραφή τους, όταν βρίσκονται κάτω από καθεστώς κούρασης ή πίεσης του πωλητή και δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν ψύχραιμα όλους τους όρους της σύμβασης που προτείνεται.

Παράλληλα, καλό είναι να είναι απόλυτα σίγουροι ότι μπορούν να καλύψουν το κόστος που συνεπάγεται η χρονομεριστική μίσθωση , είτε άμεσα είτε στο μέλλον (με ενδεχόμενη έκδοση πιστωτικής κάρτας ή σύναψη καταναλωτικού δανείου).

Η νομοθεσία που ρυθμίζει τη χρονομεριστική μίσθωση είναι ο Νόμος 1652/1986 και η Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-130/2011, η οποία καλύπτει επίσης:

  • τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών στα οποία περιλαμβάνονται και οι λέσχες διακοπών,

  • την ανταλλαγή και τη μεταπώληση προϊόντων χρονομεριστικής μίσθωσης,

  • τις βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, δηλαδή με διάρκεια μικρότερη από τρία χρόνια, καθώς και

  • τα κινητά καταλύματα όπως ποταμόπλοια και τροχόσπιτα.

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο νομικής φύσεως πρόβλημα αναφορικά με σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης, μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικευμένο προς αυτό δικηγόρο.

Για απορίες, παράπονα και καταγγελίες μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ