logo-print

Η διαδικασία από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων μέχρι και την έναρξη επαγγέλματος στη ΔΟΥ

Διακιολογητικά και η διαδικασία για τον διορισμό δικηγόρου και την έναρξη επαγγέλματος

15/02/2019

16/02/2019

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Σε μία προσπάθεια διευκόλυνσης των ασκούμενων δικηγόρων, η δικηγόρος Ιωάννα Καραγιάννη προχώρησε στην κωδικοποίηση της διαδικασίας που ακολουθείται από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων μέχρι και την έναρξη επαγγέλματος στη ΔΟΥ.

Αναλυτικά η διαδικασία:

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

A. Αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [Λ. Μεσογείων 96 γραφείο 236 2ος όροφος,  9.00 - 14.00 καθημερινά]

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για το διορισμό δικηγόρου, στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος (έντυπη από το Υπουργείο και μεγαρόσημο των 3 ευρώ, το  οποίο θα πρέπει να έχετε ήδη καθώς το Υπουργείο δεν διαθέτει μεγαρόσημα).

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα).

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου θα αναρτώνται οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στην αίτησή σας προκειμένου να δείτε αν έχει βγει το ΦΕΚ διορισμού σας. Το ΦΕΚ θα το βρείτε από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr  κάνοντας αναζήτηση με ΚΑΔ. Η δημοσίευση της απόφασης για το διορισμό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται ένα μήνα περίπου από την υποβολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Β. Ορκωμοσία (Αθήνα)

Με  το ΦΕΚ διορισμού και την αστυνομική σας ταυτότητα προσέρχεστε στο Εφετείο Αθηνών στον 6ο όροφο στο γραφείο 1220 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. προκειμένου να γίνει η ορκωμοσία σας (αυθημερόν στην έδρα στην αρχή της συνεδρίασης). Σας κατατοπίζουν σχετικά στο Εφετείο και δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.

Γ. Εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής στο μητρώο δικηγόρων (4ος όροφος, νέο κτήριο – Τμήμα Μητρώου Δ.Σ.Α.) και μεγαρόσημο των 3 ευρώ.

2. Ειδική δήλωση (έντυπη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών).

3. Πρακτικό ορκωμοσίας (σας το δίνουν την ημέρα της ορκωμοσίας).

4. Φ.Ε.Κ.  διορισμού (ολόκληρο).

5. Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες.

6. Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. (60 ευρώ με Νομικό Βήμα σε ηλεκτρονική μόνο μορφή, 85 ευρώ και με έντυπο Νομικό Βήμα).

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι: «δεν ενέπιπτα κατά τη διάρκεια της ασκήσεώς μου ούτε εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων». (ασυμβίβαστα)

Σημ. 1: Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών γίνεται Δ.Σ. για την εγγραφή σας. Σε περίπου 1 εβδομάδα τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο που θα σας έχουν δώσει για να δείτε την πορεία της εγγραφής. Αν είστε έτοιμοι ξαναπηγαίνετε στον ΔΣΑ και σας δίνουν ένα έντυπο με το τι πρέπει να κάνετε ακολούθως. Θα σας δώσουν 2 πιστοποιητικά με 3μηνη ισχύ (χρειάζονται μεγαρόσημα των 2 ευρώ έκαστο) για να τα προσκομίσετε στο Ταμείο Προνοίας (εκεί δεν το χρειάζονταν καν) και στο Ταμείο Νομικών καθώς και 1 βεβαίωση για την έναρξη στη ΔΟΥ η οποία έχει 10ήμερη ισχύ. Αν δεν επίκειται να κάνετε έναρξη (που είναι επιτρεπτό) μην την ζητήσετε ακόμη.

Σημ. 2: Επίσης, είτε σας βγάζουν στο Σύλλογο φωτογραφία για την ψηφιακή ταυτότητα είτε δίνετε εσείς μια δική σας σε ψηφιακή μορφή. Συνιστάται να έχετε έναν λογαριασμό ως αποκλειστικός δικαιούχος  - ή και συνδικαιούχος εφόσον ο έτερος συνδικαιούχος δεν είναι επίσης δικηγόρος - στην Τράπεζα Πειραιώς (κατόπιν ραντεβού, δικαιολογητικά: ταυτότητα, εκκαθαριστικό, ένα λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ και μια βεβαίωση από την εταιρεία κινητής ότι σας ανήκει το νούμερο τηλεφώνου σας) προκειμένου να τον δηλώσετε στο λογιστήριο.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Α.Ταμείο Προνοίας [Χαριλάου Τρικούπη 34, 8:00 -13:30 πλην Πέμπτης]

Επιδεικνύετε το Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου για να ενημερωθούν τα βιβλία του Προνοίας σχετικά με το ότι δεν είστε πλέον ασκούμενοι αλλά δικηγόροι και εκδίδεται βεβαίωση ότι έχετε εξοφλήσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές (αν εξοφλήσατε πολύ πρόσφατα και δεν έχει περαστεί στο σύστημα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό καταθετήριο ή έστω να τους το επιδείξετε ηλεκτρονικά) προκειμένου να την προσκομίσετε στη ΔΟΥ (προσωπικά στη ΔΟΥ δεν μου ζητήθηκε).

Β. Ταμείο Νομικών [ΕΦΚΑ - Σωκράτους 53, 8:00 -14:00 πλην Πέμπτης]

Αν και ο νόμος (άρθρο 20 Ν. 4488/2017) προβλέπει ότι πρώτα πηγαίνουμε στη ΔΟΥ για έναρξη και ακολούθως εγγραφόμαστε στο ΤΑΝ, οι περισσότερες ΔΟΥ δεν τηρούν τη σωστή διαδικασία και ζητούν ως προϋπόθεση για την έναρξη μια βεβαίωση προεγγραφής στο ΤΑΝ. Για να αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία, λοιπόν, καλό είναι πριν πάτε στη ΔΟΥ να έχετε πάρει τη βεβαίωση προεγγραφής. Στην ουσία για τη βεβαίωση αυτή καταθέτετε όλα τα δικαιολογητικά, εκτός της έναρξης στην Εφορία προφανώς, τα οποία και παραλαμβάνετε από τον 3ο όροφο στο Μητρώο κι εν συνεχεία τα καταθέτετε στον 1ο όροφο στο πρωτόκολλο επιστρέφοντας έπειτα στον 3ο για να σας χορηγήσουν την βεβαίωση προεγγραφής. Τ

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για εγγραφή (την παραλαμβάνετε από τον 3ο).

2. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος διορισμού (Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ), ορκωμοσίας & εγγραφής στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου ( το έχετε ήδη πάρει βλ. Διορισμός Βήμα Γ Σημ.1).

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (την παραλαμβάνετε από τον 3ο).

5. Συμπληρωμένο το μηχανογραφικό έντυπο. (ομοίως)

6. Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (επιφυλάσσεστε να την καταθέσετε μόλις κάνετε την έναρξη με συμπληρωματική αίτηση).

Γ. ΔΟΥ (Η κατά τόπον αρμόδια ανάλογα με την έδρα που σκοπεύετε να δηλώσετε ως επαγγελματική σας εγκατάσταση. Η διαδικασία γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότητηση με γνήσιο της υπογραφής.)

1. Συμπληρωμένα τα έντυπα Μ1 και Μ2. (Σε περίπτωση που έχετε ήδη ΑΦΜ δεν χρειάζεται το έντυπο Μ1 αλλά αρκεί το Μ2).

Στο έντυπο Μ2 πρέπει να δηλωθεί ως Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) ο 69.10.10.00 που αντιστοιχεί στις νομικές υπηρεσίες Δικηγόρου.

2. Αστυνομική ταυτότητα (και σε φωτοτυπία).

3. Παραστατικό Έδρας 

α. Μίσθωση: Μισθωτήριο θεωρημένο από την Εφορία του ιδιοκτήτη.

β. Ιδιόχρηση: Ε1 ή Ε2 (τελευταίας δήλωσης) ή Ε9.

γ. Δωρεάν παραχώρηση μέχρι α΄ βαθμού συγγένειας: Υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης (όπου θα γίνεται περιγραφή ακινήτου και μνεία ότι γίνεται άρση οικογενειακού ασύλου για τυχόν μελλοντικό φορολογικό έλεγχο) + Ε1 ή Ε2 ή Ε9.

4. Βεβαίωση προεγγραφής από το Ταμείο Νομικών (βλ. Βήμα Β).

5. Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (βλ. Διορισμός Βήμα Γ Σημ.1).

  • Δημιουργία σφραγίδας: Απαραίτητα στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η διεύθυνση της έδρας και το τηλέφωνο ενώ καλό θα ήταν να αναγράφεται και το email.
  • Το βιβλίο Εσόδων και Εξόδων καθώς και το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών τηρούνται αθεώρητα, οπότε χρειάζεται μεν να τα προμηθευτείτε αλλά δεν χρειάζεται να τα θεωρήσετε στην ΔΟΥ.

Δ. ΕΤΕΑΕΠ [Φιλελλήνων 13-15, 8:00 - 14:00]

Η εγγραφή στο Ταμείο Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) είναι υποχρεωτική και πλέον δεν καλύπτεται από την εγγραφή στο Ταμείο Νομικών.

Δικαιολογητικά:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα κάτωθι τα προσκομίζετε εις διπλούν καθώς θα αιτηθείτε να γραφτείτε και στο Επικουρικό και στο Εφάπαξ.

1. Αίτηση για εγγραφή.

2. Αντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης στη ΔΟΥ.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας.

4. Αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ.

5. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ.

6. Πιστοποιητικό ΔΣΑ. (Τους αρκούσε φωτοτυπία. Εάν στο Ταμείο Προνοίας δεν σας κρατήσουν το ένα πιστοποιητικό που βγάλατε στο Σύλλογο κατά την εγγραφή σας μπορείτε να φωτοτυπήσετε αυτό για να το προσκομίσετε εις διπλούν στο ΕΤΕΑΕΠ.)

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ