logo-print

Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια

Τι ισχύει, ποιους κρατούμενους αφορά και η σχετική νομοθεσία

04/06/2016

16/11/2017

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση

Ο θεσμός του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο περιορισμού της ελευθερίας και μπορεί να υποκαταστήσει τη φυλάκιση, καθώς και την προσωρινή κράτηση, εφόσον φυσικά συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις και κρίνεται εφικτή η επιβολή του.

Με την εισαγωγή αυτού του ενδιάμεσου σταδίου έκτισης της ποινής επιδιώκεται η σταδιακή και ομαλή μετάβαση των επωφελούμενων του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης από το καθεστώς στέρησης της ελευθερίας στην ελεύθερη κοινωνική ζωή.

Παράλληλα, με την εργασία, την εκπαίδευση κ.λπ. και τον προκαθορισμό, με βούλευμα ή διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, του ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγράμματός του, ο κατάδικος αποκτά μια ζωή δομημένη σε δικαιώματα και υποχρεώσεις σε καθεστώς ελευθερίας γεγονός που του δίνει νέα κίνητρα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και την απόκτηση αυτοπειθαρχίας.

Ποιες κατηγορίες καταδίκων και υποδίκων αφορά

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 62/2014, η πιλοτική εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης εκτείνεται σε χρονικό διάστημα μέχρι 18 μήνες και θα αφορά τις εξής κατηγορίες:

α) έως πενήντα κρατουμένους, που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και εκτίουν αυτήν στα Καταστήματα Κράτησης Διαβατών Θεσσαλονίκης, Νιγρίτας Σερρών, Τρικάλων, Κομοτηνής και Γρεβενών, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους κρατούμενους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής.

β) έως πενήντα κρατουμένους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή περιορισμού και εκτίουν αυτήν στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα ή κρατούμενες που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και εκτίουν αυτήν στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους κρατούμενους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους και της κίνησής τους εκτός αυτής.

γ) έως εκατό (100) υποδίκους για εγκλήματα, η ανάκριση των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών, του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν ή την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους υποδίκους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους.

δ) έως πενήντα υποδίκους για εγκλήματα που επισύρουν ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης ή καταδίκους που έχουν καταδικαστεί σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης και κρατούνται και νοσηλεύονται, για ασθένειες που προβλέπονται στο άρθρο 105 παρ. 7 ΠΚ, στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, οι οποίοι δηλώνουν μόνιμη κατοικία στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εξαιρουμένων των νήσων που υπάγονται σε αυτήν. Στους υπόδικους αυτούς θα εφαρμοστεί σύστημα παρακολούθησης της παραμονής τους στην κατοικία τους.

δ) Στις ανωτέρω κατηγορίες έχει συμπεριληφθεί η περίπτωση του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Σωφρονιστικού Κώδικα, που προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4312/2014, και η οποία αφορά τη χορήγηση άδειας φοίτησης με ηλεκτρονική επιτήρηση σε καταδίκους και υποδίκους φοιτητές και σπουδαστές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Σχετική νομοθεσία

1. Νόμος 4356/2015 «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»

2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 29809/2-6-2015 «Καθορισμός των προϋποθέσεων, του τρόπου και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων, καθώς και τη συμμετοχή στις εξετάσεις από κρατούμενους φοιτητές ή σπουδαστές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν»

3. Νόμος 4322/2015 «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ' τύπου και άλλες διατάξεις»

4. Προεδρικό Διάταγμα 62/2014 «Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, καταδίκων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του»

5. Νόμος 4205/2013 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις»

6. Νόμος 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α'291/24.12.1999)

7. Νόμος 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ