logo-print

Franchising! Το αντίδοτο στην κρίση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Δευτέρα σήμερα, εργάσιμη ημέρα, αρχή πρωτοβουλίας και δημιουργίας. Τι μπορεί όμως να παράσχει επιτυχία σε μια χώρα που ταλανίζεται για έκτη χρονιά από την ύφεση; Μια σίγουρη επιλογή. Και μιλώντας για σίγουρες επιλογές, το franchising μας έρχεται απ' ευθείας στο μυαλό. Τι είναι franchising όμως; Η κοινωνική μας πείρα μας μιλά για "Goody's, Everest, ChillBox, Γρηγόρη, Γερμανός, NANOU κτλ. Ας το αναλύσουμε.

Το franchising είναι μέθοδος εμπορικής συνεργασίας μεταξύ δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Μία επιχείρηση, η οποία καλείται δικαιοπάροχος ή δότης παραχωρεί σε άλλες – νομικά ανεξάρτητες – επιχειρήσεις, καλούμενες δικαιοδόχοι ή λήπτες βάσει συμφωνίας και έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα (και υποχρέωση) εκμετάλλευσης του λεγόμενου «πακέτου» franchising, ενός συνόλου δηλαδή δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως δικαιώματα σε διακριτικά γνωρίσματα καταστημάτων και προϊόντων, σε σήματα, σε πρότυπα χρήσης, σε βιομηχανικά υποδείγματα και σχέδια, σε ευρεσιτεχνίες, σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και πραγματικών καταστάσεων, όπως η τεχνογνωσία (know – how) και η μέθοδος διαχείρισης μιας επιχείρησης (management), ώστε κάθε δικαιοδόχος να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες στην αγορά στο δικό του όνομα και λογαριασμό, εντός καταστήματος ομοιόμορφου με τα υπόλοιπα καταστήματα του συστήματος και φέροντος τα διακριτικά του δικαιοπαρόχου, εκμεταλλευόμενος την ήδη δοκιμασμένη και πετυχημένη οργάνωσή του.

Με το σύστημα αυτό εμπορικής δράσης ο ίδιος ο δότης επιτυγχάνει να δημιουργήσει ένα σύνολο καταστημάτων που φέρουν τα διακριτικά του γνωρίσματα, έτσι ώστε να επεκτείνονται τα σημεία πώλησης των προϊόντων ή/και υπηρεσιών του. Καθώς δεν φέρει τον επιχειρηματικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου του, παρά διατηρεί επ’ αυτού εποπτεία ως προς την υλοποίηση του «πακέτου», είναι ευνοϊκό για αυτόν. Από την άλλη και ο αντισυμβαλλόμενος του δότη, ο λήπτης, καταφέρνει να αποκομίσει οφέλη έναντι των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης (τοπικά) αγοράς. Εκμεταλλεύεται και αξιοποιεί την καλή φήμη του συστήματος του δότη στην αγορά και στο γνωστό σε όλους σήμα του συστήματος που δημιουργούν ομοιομορφία όλων των καταστημάτων.

Το σήμα του συστήματος - για την ακρίβεια διακριτικός τίτλος λέγεται νομικά, χαρακτηρίζει το σύστημα και όχι τη συγκεκριμένη επιχείρηση κάποιου λήπτη και λειτουργεί ως πόλος έλξης για τους πελάτες που εμπιστεύονται την ποιότητα του συστήματος. Επιπλέον, με την εφαρμογή της δοκιμασμένης μεθόδου λειτουργίας κάθε καταστήματος που έχει αναπτύξει ο δότης, κάτω από συνεχή παροχή οδηγιών και ενεργούς υποστήριξης από αυτόν, ο λήπτης απαλλάσσεται από το κόστος και τον κόπο επίτευξης καλής θέσης στην αγορά. Σύμφωνα με στατιστικές 65-90 % των ανεξάρτητων επιχειρήσεων, που λειτουργούν χωρίς να αποτελούν μέλος κάποιου συστήματος franchising, υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν να λειτουργούν εντός της πρώτης πενταετίας από την ίδρυσή τους, ενώ εάν λειτουργούν αποτελώντας μέλος συστήματος franchising, το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται μόνο στο 5%.

Τα καταστήματα franchising λοιπόν είναι σίγουρη λύση για επιχειρηματική επιτυχία. Με ένα μικρό κεφάλαιο κίνησης και με ένα μικρό ποσοστό επί των εισπράξεων, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να εξασφαλίσει μια θέση "στον ήλιο" σε μια εποχή κρίσης και ανασφάλειας.

Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης

Ο Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων. Διατέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστικού Δικαίου στη Νομική...

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send