logo-print

Πολιτική Επικοινωνία Υποψηφίων Βουλευτών

Να μην λησμονείται το "Unsubscribe" σε κάθε SMS και email

Πλησιάζοντας στις εκλογές της 21ης Μαίου, είναι δεδομένο ότι οι πολιτευτές που επιδιώκουν την ψήφο μας θα εντείνουν τις προσπάθειες να μας "θυμίζουν" την παρουσία τους με αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms αλλά και μηνυμάτων over - the - top εφαρμογών (Viber, WhatsApp, Messenger κτλ.)

Ήδη, πολλοί έσπευσαν να μας "ευχηθούν" Χρόνια Πολλά για τις Άγιες Μέρες του Πάσχα που διανύσαμε.

Η Πολιτική Επικοινωνία δεν είναι Ελεύθερη αλλά υπόκειται σε όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς!!!

Είναι νόμιμη η αποστολή τέτοιων μηνυμάτων; Παραδοσιακά, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενέτασσε την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3471/2006 - την Οδηγία ePrivacy, δηλαδή. Απαιτούσε ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου/ ψηφοφόρου πριν την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας.

Ήδη, μετά τις υπ’ αρ. 1343-5/2022 αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν αποφάσεις της για επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις του Ν.3471/2006. Το Ανώτατο Ακυρωτικό έκρινε ότι η πολιτική επικοινωνία δεν είναι εμπορική/ προωθητική επικοινωνία.

Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις προστασίας δεδομένων, η σχετική δραστηριότητα. Η πολιτική επικοινωνία - που μπορεί να περιλαμβάνει και την επεξεργασία "Ευαίσθητων" προσωπικών δεδομένων ένταξης σε πολιτικό κόμμα, απαιτεί την τήρηση των προϋποθέσεων νομιμότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Με βάση τις ως άνω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφού προηγουμένως είχε ανακαλέσει αυτεπαγγέλτως (ΑΠΔΠΧ 63/2022) σειρά αποφάσεων που εμφάνιζαν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις ακυρωθείσες, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων προχώρησε στην έκδοση νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών για την πολιτική επικοινωνία· τη φορά αυτή, αποκλειστικά υπό το πεδίο εφαρμογής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις νομιμότητας του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Δύο πράγματα, ουσιαστικά, πρέπει να προσέχει κάθε υποψήφιος.

1. Τήρηση νόμιμης βάσης επεξεργασίας (συγκατάθεση ή έννομο συμφέρον!).

2. Παροχή δικαίωματος διαγραφής/ εναντίωσης/ unsubscribe.

Ας δούμε τη δεύτερη υποχρέωση:

Σε κάθε περίπτωση τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας θα πρέπει κατά την αρχική επικοινωνία και κατόπιν πλήρους ενημέρωσης, να παρέχεται στον αποδέκτη της επικοινωνίας η δυνατότητα να ασκήσει εύκολα το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ) στη λήψη περαιτέρω επικοινωνιών.

Έτσι, ηλεκτρονικές επικοινωνίες με sms ή email που ΔΕΝ δίνουν δικαίωμα για την αυτοματοποιημένη απεγγραφή από τη λίστα επικοινωνίας, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ και καθιστούν έκθετο τον υποψήφιο πολιτευτή σε πιθανές καταγγελίες εις βάρος του ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και πιθανές αγωγές αποζημίωσης λόγω παραβίασης του GDPR - Άρθρο 82.

Αντίστοιχα, σε κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία προς τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας απαιτείται:

  • να αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, 
  • να διευκρινίζεται η πηγή από την οποία έχουν συλλεγεί τα στοιχεία επικοινωνίας του υποκειμένου, εφόσον αυτή δεν είναι το ίδιο το υποκείμενο (άρθρο 14 παρ. 2 στ),
  • να γίνεται παραπομπή σε πλήρες κείμενο ενημέρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 13 ή 14 ΓΚΠΔ και
  •  να αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του, μεταξύ των οποίων και να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας (δικαίωμα εναντίωσης). 

Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης

Ο Δρ. Ευάγγελος Μαργαρίτης είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων. Διατέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστικού Δικαίου στη Νομική...

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

send