logo-print

Covid-19: Δεκτή η προσφυγή κατά απόρριψης αιτήματος διενέργειας νεκροψίας - νεκροτομής - Υπόνοιες ιατρικής αμέλειας

Ένα ακόμη κάστρο γκρεμίστηκε

11/05/2022

12/05/2022

Σας παραθέτω ευθύς εξαρχής την αιτιολογία με την οποία ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης Θεσσαλονίκης, έδωσε εντολή να μην διενεργηθεί Νεκροψία - Νεκροτομή, την οποία ζήτησαν οι πελάτες μου, κατόπιν καταθέσεως εγγράφου μηνύσεως στο Α.Τ. Τούμπας Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα και όπως προκύπτει από το με Αρ. Πρωτ. 1019/27/35-α' έγγραφο του Α.Τ. Τούμπας Θεσσαλονίκης «γ. Κατόπιν των ανωτέρω, ενημερώθηκε σχετικά ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, ο οποίος έδωσε εντολή να μην διενεργηθεί Νεκροψία - Νεκροτομή της σωρού, καθώς αφενός ως αιτιολογία θανάτου ποο αναφέρεται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα είναι μεταξύ άλλων, η Λοίμωξη Covid-19 και αφετέρου σύμφωνα με τι/ν υπ' αριθμ. 1990 από 11-5-2021 παραγγελία τοο Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσ/νίκης, οι σωροί για τις οποίες εκδίδονται πιστοποιητικά θανάτου, δεν θα εκδίδονται Ιατροδικαστικές Παραγγελίες νεκροψίας - νεκροτομής..».

Η εντολή αυτή είχε δοθεί αρχικά προφορικά και επειδή ήταν προφορική, υπέβαλα αίτημα στο Α.Τ. Τούμπας, με το οποίο ζητούσα να μου απαντήσουν εγγράφως για ποιο λόγο δεν διενεργείται η νεκροψία, ώστε να έχω ένα έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο της αρνήσεως του κυρίου Εισαγγελέα κατά του οποίου θα μπορούσα να προσφύγω. Πράγματι, μετά το παραπάνω έγγραφο του Α.Τ. Τούμπας, προσέφυγα στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης κατά της προφορικής εισαγγελικής εντολής περί μη διενέργειας Νεκροψίας - Νεκροτομής, με αποτέλεσμα να εκδοθείτο υπ' αρ. 707/2022 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης που επέλυσε την διαφορά μεταξύ του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και της προσφεύγουσας πελάτισσας μου, υπέρ του αιτήματος της να διενεργηθεί Νεκροψία - Νεκροτομή.

Στην προκειμένη περίπτωση, στην οποία ουσιαστικά «γκρέμισε» ένα κατ' εμέ νομικό κάστρο που θα οδηγούσε σε περιπτώσεις μη εξιχνιάσεως θανάτων που μπορεί να οφείλονταν σε μη φυσικά αίτια, αλλά σε αμέλεια ιατρικών οργάνων ή ακόμα και εγκληματικών πράξεων αξίζει να επισημανθούν τα εξής:

1) Η αναγόρευση των πιστοποιητικών θανάτων τα οποία εκδίδονται από τα εκάστοτε Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε θέσφατο και απαράβατο, ήταν, διότι πλέον δεν είναι, επικίνδυνη, αυθαίρετη πρακτική και καταργούσε την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα διενέργειας ιατροδικαστικών πράξεων και δη Νεκροψίας - Νεκροτομής από ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων,

2) Η βάπτιση κάθε θανάτου ότι οφείλεται στην νόσο Covid 19 και η μη δυνατότητα διευκρινίσεων από μέρους των ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, των δικαστικών αρχών αλλά και των συγγενών των θυμάτων περί της πραγματικής αιτίας θανάτου του/ της εκάστοτε αποβιώσαντοςλ αποβιώσασας, δικαίωνε την ρήση του λαού μας ότι το σκότος και εν προκειμένω ο Covid 19 καλύπτει τα λάθη των γιατρών και τέλος

3) ήταν ευθέως αντίθετη με τη σύσταση No. R (99) 3 του Συμβουλίου των Υπουργών των Κρατών - Μελών για την εναρμόνιση των κανόνων των ιατροδικαστικών πράξεων, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών στις 2/2/1999, στην 658π συνεδρίαση, σύμφωνα με την οποία νεκροτομές θα πρέπει να γίνονται σε όλες τις περιπτώσεις υπόνοιας ή προφανούς μη φυσικού θανάτου, ακόμα και αν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση μεταξύ των γεγονότων που προηγήθηκαν και του χρόνου του θανάτου. Ειδικώς δε, «Ε.... σε περιπτώσεις υπόνοιας ιατρικής αμέλειας, σε αιφνίδιο μη αναμενόμενο θάνατο, συμπεριλαμβανομένου και του συνδρόμου του αιφνίδιου θανάτου τον βρεφών., (παρ. 1 και 2 της ενότητας γης Σύστασης).

Αξιομνημόνευτη είναι ή πρόταση του Αντεισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης Χρίστου Σπηλιόπουλου, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τον εισαγγελικό κλάδο.

Απόσπασμα απόφασης

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο από 9-4-2022 δια ηλεκτρονικού μηνύματος αίτημα του πληρεξουσίου δικηγόρου της προσφεύγουσας, η τελευταία ενημερώθηκε την Πέμπτη 7-4-2022 από τον αξιωματικό υπηρεσίας ότι ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημα διενέργειας νεκροψίας - νεκροτομής και εζητείτο έγγραφη απάντηση επί του ανωτέρω γεγονότος. Σύμφωνα δε με το συνημμένο υπ' αριθ. ...-α' από 14-4-2022 έγγραφο του Α.Τ Τούμπας - Τριανδρίας, το οποίο αποτελεί απάντηση στο ανωτέρω υποβληθέν αίτημα, η αστυνομική αρχή παρέλαβε τη μήνυση, πλην όμως ενημερώθηκε από το ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» ότι για το θάνατο του είχε ήδη εκδοθεί πιστοποιητικό στις 5-4-2022 με αιτία θανάτου «καρδιακή ανακοπή, πολυοργανική ανεπάρκεια, σηπτική καταπληξία, λοίμωξη covid-19». Κατόπιν αυτού, ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, ο οποίος έδωσε εντολή να μη διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή επί της σορού, καθώς αφενός ως αιτιολογία θανάτου που αναφέρεται από το νοσηλευτικό ίδρυμα ήταν μεταξύ άλλων η λοίμωξη Covid-19, αφετέρου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1990/11-5-2021 παραγγελία του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας  Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, για τις σορούς για τις οποίες εκδίδονται πιστοποιητικά θανάτου από τα εκάστοτε νοσηλευτικά ιδρύματα, τα οποία βεβαιώνουν την αιτία επέλευσης του θανάτου, δε θα εκδίδονται ιατροδικαστικές παραγγελίες νεκροψίας - νεκροτομής.

Εξάλλου, στο αποσταλέν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών υπ' αριθ. ./27-35-γ' από 18-4-2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος με θέμα «παροχή στοιχείων» (σε απάντηση του υπ' αριθ. ./15-4-2022 εγγράφου μας) αναφέρεται επιπρόσθετα ότι η αρμόδια Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης έδωσε εντολή για τη μη διενέργεια νεκροψίας -νεκροτομής, ενόψει και του γεγονότος ότι στην υποβληθείσα μήνυση δεν προσδιορίζονταν πράξεις ή ενέργειες οι οποίες συνιστούν υπόνοιες διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως διευθύνοντος την αστυνομική προανάκριση, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών έδωσε εντολή να μη διενεργηθεί νεκροψία -νεκροτομή επί της σορού. Η εντολή αυτή, η οποία δεν ήταν γραπτή αλλά προφορική, προκύπτει σαφώς από τα προαναφερθέντα έγγραφα του Αστυνομικού Τμήματος, ενόψει δε του γεγονότος ότι ήταν αντίθετη με το αντίστοιχο υποβληθέν αίτημα εκ μέρους της νυν προσφεύγουσας διαδίκου, κρίνεται ότι συμπεριλαμβάνεται στις διαφορές μεταξύ διαδίκου και εισαγγελέως, η επίλυση των οποίων εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Ήδη στην κρινόμενη προσφυγή της, η κόρη του αποβιώσαντος αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι από το χρόνο εισαγωγής του στο νοσοκομείο η οικογένεια ενημερωνόταν ότι η κατάσταση της υγείας του βελτιωνόταν σταδιακά, εντούτοις στις 10-3-2022 πληροφορήθηκαν ότι ο πατέρας της διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ. Αναφέρει δε ότι ζήτησαν εξηγήσεις από τον ιατρό … για ποιο λόγο έλαβε χώρα η διασωλήνωση, για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκαν σε προγενέστερο αυτής χρόνο και εάν υπήρξε συναίνεση του οικείου τους για τη διασωλήνωση, πλην όμως δεν έλαβαν κάποια απάντηση.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στη ΜΕΘ ενημερώνονταν αρχικά  περί σταθεροποίησης της κατάστασης ταυ, ενώ τις τελευταίες ημέρες οι θεράποντες ιατροί (κατά δήλωση των ιδίων) προέβαιναν σε διακοπές της καταστολής μετά τις οποίες ο πατέρας της είχε επαφή με το περιβάλλον, καθώς και δοκιμές αποσύνδεσης από τη μηχανική αναπνοή. Παρά δε τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του στις 5-4-2022 πληροφορήθηκαν ότι κατέληξε αιφνιδίως από καρδιακή ανακοπή χωρίς κάποια διευκρίνιση περί των αιτιών που οδήγησαν σε αυτή. Περαιτέρω, αναφέρεται στην προσφυγή ότι υπέβαλαν αίτημα περί κανονικής ταφής, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος νοσηλείας, πλην όμως έλαβαν την απάντηση ότι το αποτέλεσμα της μοριακής ανίχνευσης στις 1-4-2022 και 4-4-2022 ήταν απροσδιόριστο και η ταφή έπρεπε να γίνει ως περιστατικό Covid. Στο δε ερώτημά τους για ποιο λόγο δεν επαναλαμβάνονται τα τεστ, η απάντηση που έλαβαν ήταν ότι μπορεί αυτά να έβγαιναν αρνητικά.

Με δεδομένη την υποβολή μήνυσης - έγκλησης κατά παντός υπευθύνου, αναφορικά με τον επελθόντα θάνατό του ..., η οποία υποδεικνύει την εκ μέρους των οικείων του ύπαρξη υπονοιών ύπαρξης ιατρικής αμέλειας και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά το δικονομικό στάδιο της αστυνομικής προανάκρισης επιδιώκεται η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για να αποφασισθεί εντέλει εάν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη, κρίνεται αναγκαίο ότι θα πρέπει να διενεργηθούν όλες οι σχετικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να εισφέρουν αποδεικτικά στοιχεία για την ενίσχυση ή αποδυνάμωση της βασιμότητας της ανωτέρω έγκλησης, στις αναγκαίες δε ανακριτικές πράξεις περιλαμβάνεται πρωτίστως η διενέργεια νεκροψίας -νεκροτομής επί της σορού.

Κρίνεται δε ότι κατά το χρόνο που η έγκληση υπεβλήθη δεν ήταν αντικειμενικά δυνατή η παράθεση συγκεκριμένων φερομένων ως αμελών πράξεων ή παραλείψεων συγκεκριμένων προσώπων, καθότι αυτή προϋποθέτει τη διακρίβωση της αιτίας θανάτου, σε κάθε δε περίπτωση, έστω και σε χρόνο μεταγενέστερο και δη δια της παρούσας προσφυγής, επιχειρήθηκε η καταγραφή σχετιζομένων με το θάνατο πραγματικών περιστατικών. Ως κρίσιμα δε στοιχεία αξιολογούνται αφενός η καταγραφή των αιτιών θανάτου επί του ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου (υπό την έννοια ότι ευλόγως δύναται εκ μέρους της προσφεύγουσας να αμφισβητηθεί ότι η πολυοργανική ανεπάρκεια και η σηπτική καταπληξία πιθανώς δεν οφείλονται στη λοίμωξη covid-19, αλλά σε άλλη αιτία) και αφετέρου η ύπαρξη απροσδιόριστων αποτελεσμάτων μοριακής ανίχνευσης.

Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη ενός αποδεικτικού στοιχείου ή η διενέργεια μίας ανακριτικής πράξης με σκοπό τη διερεύνηση της ουσιαστικής βασιμότητας της έγκλησης, δεν μπορεί εκ προοιμίου να αποκλείει την αναγκαιότητα συλλογής άλλου αποδεικτικού στοιχείου ούτε την αναγκαιότητα διενέργειας μίας άλλης ανακριτικής πράξης.  Στην υπό εξέταση δε περίπτωση, κρίνεται ότι το πιστοποιητικό θανάτου δεν αρκεί από μόνο του να αναιρέσει την αναγκαιότητα της αιτούμενης από τη μηνύτρια νεκροψίας -νεκροτομής του θανόντος, αντιθέτως η τελευταία αποτελεί αναγκαία ανακριτική πράξη, καθότι το πόρισμα αυτής θα υποβοηθήσει το έργο των εισαγγελικών - δικαστικών αρχών σε ειδικά ιατρικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διερεύνηση ενός θανάτου. Αλλά - σε κάθε περίπτωση -και από άποψη σκοπιμότητας, κρίνεται ότι η εκτέλεση της αιτούμενης ανακριτικής πράξης, ως αποσκοπούσα στη διερεύνηση της ουσιαστικής αλήθειας, θα αποσείσει τις όποιες πιθανώς υπάρχουσες υπόνοιες πρόθεσης «συγκάλυψης» ευθυνών εκ μέρους των ιατρών και της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, αλλά ακόμη και της ίδιας της δικαστικής - εισαγγελικής αρχής.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, θα πρέπει να επιλυθεί η ανακύψασα διαφορά μεταξύ της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και της προσφεύγουσας και παρισταμένης προς υποστήριξη της κατηγορίας …, του …., υπέρ της δεύτερης, ήτοι υπέρ της δεύτερης, ήτοι υπέρ γνώμης ότι είναι αναγκαία η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στη σορό του αποβιώσαντος πατέρα της … για τη διερεύνηση των τυχόν ευθυνών για το θάνατό του και να διαταχθεί στο πλαίσιο της διενεργούμενης αστυνομικής προανάκρισης για τη διερεύνηση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια η διενέργεια νεκροψίας -νεκροτομής από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Δείτε αναλυτικά τo βούλευμα.

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Ποινικός Κώδικας Ι