logo-print

Νομικό πλαίσιο σύλληψης και προσαγωγής ατόμων από αστυνομικά όργανα

14/09/2021

25/10/2021

Η συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτών κατά την σύλληψη προσώπων, διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 141/1991 (ΦΕΚ Α’ 58/1991). Αρχικά, η Ελληνική Αστυνομία δρα τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά.

Σε προληπτικό επίπεδο, δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ως άνω Π.Δ., να ενεργεί, μεταξύ άλλων, σωματικές έρευνες προσώπων, έρευνες χώρων προσιτών στο κοινό, έρευνες μεταφορικών μέσων και μεταφερόμενων αντικειμένων. Σε ό,τι αφορά τον κατασταλτικό έλεγχο, δύναται να προσκαλεί ή να προσάγει για εξέταση στα Αστυνομικά Καταστήματα τα άτομα για τα οποία υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι ενέχονται στη διάπραξη του αδικήματος (άρθρο 95§1 εδ. β’ Π.Δ. 141/1991).

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΗΨΗ

Η σύλληψη πολίτη, με την οποία ο τελευταίος στερείται του συνταγματικά κατοχυρωμένου ατομικού δικαιώματος της προσωπικής ελευθερίας, επιτρέπεται μόνο στις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις (άρθρο 107§1 Π.Δ. 141/1991):

1. Σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος, πλημμελήματος ή πταίσματος (σ.σ. η ποινική απαξία των πταισματικών αδικημάτων καταργήθηκε με την θέση σε ισχύ του Ν. 4619/2019).

2. Αν πρόκειται για πρόσωπο που καταδιώκεται νόμιμα.

Σε ό,τι αφορά την σύλληψη αυτόφωρων αδικημάτων («εν τω πράττεσθαι») έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα ή άλλων ειδικών ποινικών νόμων. Για τα πρόσωπα που συλλαμβάνονται δυνάμει καταδιωκτικού εγγράφου, πρέπει κατά την στιγμή της σύλληψης να κοινοποιείται το καταδιωκτικό έγγραφο βάσει του οποίου πραγματοποιείται η σύλληψη.

Στο ως άνω έγγραφο πρέπει να μνημονεύεται μεταξύ άλλων τα στοιχεία ταυτότητας του καταδιωκόμενου, ο αριθμός και η χρονολογία του βουλεύματος ή εντάλματος σύλληψης, ο ανακριτής που το εξέδωσε και η αξιόποινη πράξη για την οποία εκδόθηκε ή τα αντίστοιχα στοιχεία των λοιπών καταδιωκτικών εγγράφων. Τέλος, πρέπει στο τέλος του εγγράφου να υπάρχει τυπωμένη η υπογραφή και η σφραγίδα του διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (άρθρο 107§3 Π.Δ. 141/1991).

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, η σύλληψη μπορεί να λάβει χώρα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Αναφορικά με τον τόπο της σύλληψης, αυτός μπορεί να είναι α) οι δημόσιοι χώροι, χωρίς κανέναν περιορισμό και β) εντός κατοικίας, εφόσον ο ένοικος ζητήσει ρητά την είσοδο των αστυνομικών οργάνων. Η είσοδος σε κατοικία παρά τη θέληση του ενοίκου επιτρέπεται μόνο σε αστυνομικό που ενεργεί ως ανακριτικός υπάλληλος παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας.

Μέχρι να αφιχθούν ο ανακριτικός υπάλληλος και ο εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας, οι επιφορτισμένοι με τη σύλληψη αστυνομικοί δεν μπορούν να εισέλθουν εντός της κατοικίας, αλλά παραμένουν εξωτερικά αυτής, φρουρώντας την, προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή απόδραση του καταδιωκόμενου (άρθρο 108§1 περ. β’ Π.Δ. 141/1991).

Τέλος, δεν επιτρέπεται η σύλληψη κατά τη διάρκεια της ιερουργίας, μέσα σε οικοδόμημα προορισμένο για τη θεία λατρεία οποιασδήποτε γνωστής θρησκείας, επ’ απειλή πειθαρχική ποινής για του παραβάτες αστυνομικούς (άρθρο 108§2 Π.Δ. 141/1991).

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ

Κατά την σύλληψη πρέπει αρχικά να εξακριβώνεται η ταυτότητα του δράστη. Σε περίπτωση σύλληψης βάσει καταδιωκτικού εγγράφου, πρέπει να κοινοποιείται αμελλητί το έγγραφο στον συλλαμβανόμενο, κατά την στιγμή της σύλληψής του. Άμεσα λαμβάνει χώρα σωματική έρευνα για την ανεύρεση και κατάσχεση όπλων ή άλλων αντικειμένων που μπορούν να διευκολύνουν την απόδραση ή πειστηρίων αδικήματος, τα οποία ενδέχεται να εξαφανίσει ο συλληφθείς.

Η δέσμευση του προσώπου που συλλαμβάνεται με χειροπέδες λαμβάνει χώρα μόνο όταν υπάρχει υπόνοια φυγής, ένεκα της προηγούμενης διαγωγής ή της συμπεριφοράς που επιδεικνύει, ή όταν αντιδρά βίαια (άρθρα περ. δ’ και 120§2 Π.Δ. 141/1991).

Τέλος, οι αστυνομικοί κατά τη σύλληψη, πρέπει να ενεργούν με σύνεση και σταθερότητα, να τηρούν, άψογη συμπεριφορά και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του συλληφθέντος και γενικά να προσβάλει την αξιοπρέπειά του (άρθρο 120§1 Π.Δ. 141/1991).

Η νομική υπό-ομάδα του Ποινικού Δικαίου, που έχει συσταθεί από μάχιμους δικηγόρους, εξειδικευμένους σε αντίστοιχες υποθέσεις , είναι έτοιμη να σας παρέχει άμεση και αποτελεσματική νομική υποστήριξη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 693 2212338 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  του Ομίλου μας (https://www.provataslaw.gr) για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την παραβίαση των κανόνων που διέπουν τη σύλληψη.

 

Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024
Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ