Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης του Σ.ΕΠ.Ε. για προσωρινή διακοπή λειτουργίας κτηρίου τράπεζας λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας κτηρίου που στεγάζει κεντρικές υπηρεσίες πιστωτικού ιδρύματος για χρονικό διάστημα τριών ημερών (ΔΠΑ 97/2019)

12/04/2019

12/04/2019

ΔΠΑ 97/2019, 19ο Τμήμα (σε Συμβούλιο)

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης του Σ.ΕΠ.Ε. περί προσωρινής διακοπής λειτουργίας κτηρίου που στεγάζει κεντρικές υπηρεσίες πιστωτικού ιδρύματος για χρονικό διάστημα τριών ημερών λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη ότι:

α) η επιβληθείσα διακοπή λειτουργίας του εν λόγω κτηρίου της αιτούσας έχει σύντομη διάρκεια,

β) η αιτούσα δεν προέβαλε ειδικότερους ισχυρισμούς ικανούς να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό της, ότι η τριήμερη σφράγισή του κτηρίου, ενόψει της σημασίας των ειδικότερων εργασιών με τις οποίες είναι επιφορτισμένη κάθε μια εκ των στεγαζόμενων σε αυτό διευθύνσεων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία λειτουργίας των υποκαταστημάτων και ανεπανόρθωτο κλονισμό του πιστωτικού ιδρύματος,

γ) το γεγονός ότι η σφράγιση του συγκεκριμένου κτηρίου αναμένεται ευλόγως να δυσχεράνει προσωρινά την εκτέλεση των εργασιών των ως άνω διευθύνσεων δεν αρκεί προκειμένου να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, καθώς η αιτούσα ουδόλως εμποδίζεται από το να λάβει εγκαίρως τα εσωτερικά οργανωτικά μέτρα που αυτή κρίνει σκόπιμα, προκειμένου να μετριάσει τις όποιες δυσμενείς συνέπειες από την εκτέλεση της επίδικης απόφασης διακοπής λειτουργίας,

δ) τυχόν βλάβη στην επαγγελματική φήμη της αιτούσας εκ της τυχόν προσωρινής διατάραξης της ομαλής λειτουργίας τομέων της επιχείρησης είναι πλήρως επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής,

κρίνει ότι η αιτούσα δεν απέδειξε ότι η άμεση εκτέλεση της απόφασης προσωρινής διακοπής λειτουργίας κτηρίου που στεγάζει κεντρικές υπηρεσίες της θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη.

Πηγή: adjustice.gr

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send