logo-print

Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση - Τόκοι λόγω καθυστέρησης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ (ΣτΕ 1505/2022)

Μη λήψη υπόψη υπομνήματος που κατατέθηκε εκπρόθεσμα, παρά το γεγονός ότι η τήρηση της προθεσμίας παρακωλύθηκε συνεπεία αναστολής των εργασιών του δικαστηρίου λόγω έκτακτων και αιφνίδιων καιρικών φαινομένων

18/07/2022

18/07/2022

Η καταχρηστική άσκηση εμπράγματου δικαιώματος υπό το πρίσμα της αντιφατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, 2024
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Παραδεκτή κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση, καθ’ ερμηνεία του δικογράφου, περί  επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση κατ' άρθρο 152 του ΚΠολΔ (άρθρο 40 του π.δ. 18/1989) (ΣτΕ 1505/2022).

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται αναλόγως και σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικάζοντας αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, δεν έλαβε υπόψη δικόγραφο διαδίκου (υπόμνημα) για τον λόγο ότι κατετέθη στη Γραμματεία του μετά την παρέλευση της σχετικώς χορηγηθείσας από τον Πρόεδρο προθεσμίας, παρά το γεγονός ότι η τήρηση της ως άνω προθεσμίας παρακωλύθηκε συνεπεία της αναστολής των εργασιών του Δικαστηρίου, λόγω έκτακτων και αιφνίδιων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση), ήτοι από γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε με άκρα σύνεση και επιμέλεια. Συνεπώς,  εκδόθηκε απόφαση απορρίπτουσα την αίτηση αναίρεσης. 

Ακολούθως, το δικαστήριο έκρινε ότι, ελλείψει ειδικών ρυθμίσεων στη νομοθεσία περί ΦΠΑ , οι διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν. 1473/1984, ερμηνευόμενες υπό το φως του ενωσιακού δικαίου και της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ, έχουν την έννοια ότι εφαρμόζονται και για αξιώσεις του υποκείμενου στον φόρο προς επιδίκαση τόκων κατά την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ αφορώντος αγαθά επένδυσης.

Περαιτέρω, τόκοι οφείλονται όχι από την άσκηση της προσφυγής με την οποία υποβάλλεται το αίτημα για επιστροφή του φόρου που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, όπως δηλαδή ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου, αλλά από την πάροδο της εύλογης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συντελείται η επιστροφή, ώστε ο υποκείμενος στον φόρο να μην επωμίζεται κανέναν χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

Δείτε την περίληψη της απόφασης στο adjustice.gr

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
send