logo-print

Άκυρη ταμειακή βεβαίωση οφειλής συνταχθείσα στο όνομα θανόντος προσώπου (ΔΠΑ 15304/2020)

Οι ταμειακές βεβαιώσεις πρέπει να εκδίδονται στο όνομα έκαστου κληρονόμου και για το ποσό που αναλογεί στην κληρονομική του μερίδα

29/03/2021

30/03/2021

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σεμινάριο: Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός στον παράκτιο και δασικό χώρο

Για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος θανόντος υποχρέου, απαιτείται η έκδοση ταμειακών βεβαιώσεων οφειλών, στις οποίες να αναφέρονται με σαφήνεια οι κληρονόμοι του υπόχρεου και το ύψος του οφειλόμενου από έκαστο κληρονόμο ποσού, αναλόγως της κληρονομικής του μερίδας, διαφορετικά οι εν λόγω βεβαιώσεις είναι άκυρες. Όσον αφορά στους κληροδόχους, εκείνοι δεν ευθύνονται για τα χρέη της κληρονομιάς.

Ειδικότερα, έγκυρες είναι οι ταμειακές βεβαιώσεις που συντάσσονται από την αρμόδια φορολογική αρχή στο όνομα εκάστου κληρονόμου κατά το χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς και μετά την έκδοση των σχετικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Οι εν λόγω βεβαιώσεις, όπου τα αναγραφόμενα ποσά συνολικής οφειλής έχουν υπολογιστεί κατά το λόγο της κληρονομικής μερίδας έκαστου κληρονόμου, κοινοποιούνται στους εκάστοτε υπόχρεους με την αποστολή ατομικής ειδοποίησης καταβολής, επί της οποίας τα αναγραφόμενα ποσά είναι επιμερισμένα και δεν ανάγονται στο σύνολο της φορολογικής οφειλής.

Εν προκειμένω, το Δικαστήριο έκρινε ότι ταμειακές βεβαιώσεις που έχουν συνταχθεί μετά το θάνατο του οφειλέτη, αλλά στο όνομα αυτού, ήτοι σε όνομα μη υπαρκτού πλέον προσώπου, καθίστανται άκυρες. Συνεπώς, άκυρη κρίνεται και η ατομική ειδοποίηση καταβολής, καθόσον εδράζεται σε άκυρες ταμειακές βεβαιώσεις.

Απόσπασμα απόφασης ΔΠΑ 15304/2020 (18ο Τμήμα)

Εν όψει των διατάξεων που εξετέθησαν και ερμηνεύθησαν ανωτέρω και των ως άνω πραγματικών περιστατικών, η έκδοση ταμειακών βεβαιώσεων, που αποτελεί το πρώτο στάδιο για την επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως, εις βάρος θανόντος υποχρέου, όταν δεν προσδιορίζεται από το περιεχόμενο αυτών με σαφήνεια το πρόσωπο των κληρονόμων του υποχρέου και το ύψος του οφειλόμενου από έκαστο κληρονόμο και όχι κληροδόχο, ο οποίος δεν ευθύνεται για τα χρέη της κληρονομίας, ποσού, αναλόγως της κληρονομικής του μερίδας είναι άκυρη. Εν προκειμένω, από το περιεχόμενο της από 03.11.2008 ιδιόγραφης διαθήκης προκύπτει ότι το ανακόπτον νπιδ εγκατεστάθη ως κληροδόχος συγκεκριμένου πράγματος (εν προκειμένω ενός γραφείου επιφάνειας 33.76 τ.μ.) και όχι ως κληρονόμος της […], καθ’ όσον το υπόλοιπο της περιουσίας της εκληρονόμησαν έτερα έξι φυσικά και ένα νομικό πρόσωπο. Επομένως, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το ανακόπτον νπιδ κατέστη με την προαναφερθείσα διαθήκη κληροδόχος της […] και όχι κληρονόμος αυτής και άρα δεν ευθύνεται για την καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων της αποβιώσασας […], εφ’ όσον οι ως άνω ταμειακές βεβαιώσεις έχουν συνταγεί μετά το θάνατό της (ήτοι στις 19-03-2013) και άρα φέρεται ως οφειλέτιδα η […], ήτοι μη υπαρκτό πρόσωπο, αυτές καθίστανται άκυρες.

Ειδικότερα, εν προκειμένω η φορολογική άρχη ώφειλε ως εκ του χρόνου επαγωγής της κληρονομίας (19-03-2013) να συντάξει, μετά την έκδοση των σχετικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων, ταμειακές βεβαιώσεις στο όνομα εκάστου κληρονόμου της […], στις οποίες τα αναγραφόμενα ποσά συνολικής οφειλής θα είχαν επιμεριστεί κατά το λόγο της κληρονομικής τους μερίδας, των οποίων το περιεχόμενο θα εκοινοποιούσε στους εκάστοτε υποχρέους με την αποστολή ατομικής ειδοποιήσεως καταβολής – υπερημερίας, επί της οποίας τα αναγραφόμενα ποσά θα ήταν επιμερισμένα και δεν θα ανήγοντο στο σύνολο της φορολογικής οφειλής. Συνακολούθως, άκυρη καθίσταται και η συμπροσβαλλόμενη ατομική ειδοποίηση, εφ’ όσον αυτή αφ’ ενός εδράζεται σε άκυρες κατά τα ανωτέρω ταμειακές βεβαιώσεις και αφ’ ετέρου καλεί το ανακόπτον νπιδ να καταβάλει το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων της αποβιώσασας.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο adjustice.gr

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

send