logo-print

Αναστέλλονται μέχρι 1.2.2016 οι κατασχέσεις για φοροδιαφυγή

01/12/2015

16/11/2017

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Την αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που προβλέπουν την επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία που θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τις «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», προβλέπει την παράταση της προθεσμίας έναρξης ισχύος της κατάργησης της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013, η οποία έληγε κανονικά σήμερα, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2016.

Σκοπός της παράτασης, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές των λοιπών διατάξεων του Ν. 4174/2013, προς αποφυγή νομοθετικών κενών.

Οι διατάξεις που θα εφαρμοστούν από 1.2.2016, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 4337/2015, προβλέπουν τα εξής:

α. Η παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους.»

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Τα μέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από τη γένεση της υποχρέωσης απόδοσης ή από το χρόνο της διάπραξης, κατά περίπτωση, και μέχρι την ενεργοποίηση των μέτρων, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία.»

4.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 (παραβιάσεις φοροδιαφυγής) καταργείται.

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία εδώ.

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30