logo-print

Αναστολή ή περικοπή σύνταξης των άγαµων θυγατέρων λόγω διασταλτικής ερµηνείας της έννοιας του εισοδήµατος (ΣτΠ)

22/04/2019

22/04/2019

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγαν συνταξιούχοι, στις οποίες χορηγείται σύνταξη από τη ∆ιεύθυνση Συντάξεων ∆ηµοσίου του ΕΦΚΑ, ως άγαµες ή διαζευγµένες θυγατέρες, διαµαρτυρόµενες για την αναστολή των συντάξεών τους, επειδή στις φορολογικές τους δηλώσεις, του προηγούµενου οικονοµικού έτους, είχαν καταχωρηθεί χρηµατικά ποσά που είχαν αποκτηθεί εφάπαξ και αφορούσαν πώληση ακινήτων, γονικές δωρεές χρηµατικών ποσών κ.λπ.

Η αναστολή των συντάξεων πραγµατοποιήθηκε επειδή η ∆ιεύθυνση Συντάξεων του ∆ηµοσίου - ΕΦΚΑ, ερµηνεύοντας ότι εισόδηµα αποτελεί κάθε µορφής χρηµατικό ποσό, ακόµη κι αν προέρχεται από πώληση περιουσιακών στοιχείων και είσπραξη εφάπαξ ποσών, θεώρησε ότι τα δηλωθέντα αυτά ποσά πρέπει να χαρακτηριστούν ως εισοδήµατα µε αποτέλεσµα να ανασταλεί ή να περικοπεί η καταβολή των συντάξεων των συγκεκριµένων δικαιούχων, αφού µε το συνυπολογισµό των ποσών αυτών το συνολικό τους εισόδηµα υπερέβαινε το εκ του νόµου προβλεπόµενο µηνιαίο εισοδηµατικό όριο των 720 ευρώ, που αναγόµενο σε ετήσια βάση δεν µπορεί να υπερβαίνει το όριο των 8.640 € (720 € Χ 12 = 8.640 €).

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε πόρισµά του υποστήριξε ότι τα παραπάνω ποσά εσφαλµένα θεωρούνται εισόδηµα, αφού στην έννοια του εισοδήµατος, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εντάσσονται η αµοιβή από την εργασία ή οι καρποί περιουσιακών στοιχείων του φορολογουµένου, εφόσον υφίσταται περιοδικότητα και διαρκώς εκµεταλλεύσιµη πηγή και όχι κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας.

Εποµένως, εφόσον η προσαύξηση της περιουσίας δεν απορρέει από διαρκώς εκµεταλλεύσιµη πηγή και δεν υφίσταται περιοδικότητα (δηλαδή είναι εφάπαξ), δεν µπορεί να θεωρηθεί εισόδηµα, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη νόµου.

Συνεπώς, εσφαλµένα η Υπηρεσία ανέστειλε ή περιέστειλε τις συντάξεις των άγαµων ή διαζευγµένων θυγατέρων, οι οποίες είχαν δηλώσει χρηµατικά ποσά που αποκτήθηκαν εφάπαξ και αφορούσαν πώληση ακινήτων, γονικές δωρεές χρηµατικών ποσών κ.λπ., θεωρώντας τα εισοδήµατα.

Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε εν µέρει δεκτή, µε αποτέλεσµα να µην αναστέλλεται πλέον η σύνταξη και να επαναχορηγείται σε όσες διεκόπη, στις περιπτώσεις που είχαν δηλωθεί χρηµατικά ποσά που προέρχονταν από πώληση ακινήτων. 

Πηγή: synigoros.gr
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

send