logo-print

Ανατροπή έκπτωσης από τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Ειρ. Χαλανδρίου 68/2024)

Μεταβιβάσεις απαίτησης και ολιγωρία διαχειρίστριας εταιρείας στην χορήγηση νέου λογαριασμού εξυπηρέτησης

21/03/2024

21/03/2024

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δεκτή έγινε αίτηση ανατροπής έκπτωσης οφειλέτριας από τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Ειρ. Χαλανδρίου 68/2024).

Πιο αναλυτικά, κατά την κρίση του δικαστηρίου, η αιτούσα μετά την δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής της στις διατάξεις του ν. 3869/2010, συμμορφώθηκε προς το διατακτικό αυτής και κατέβαλλε προσηκόντως και εμπροθέσμως τις ορισθείσες μηνιαίες καταβολές στον λογαριασμό της αρχικής πιστώτριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας, που είχε υποδείξει η τελευταία δια των προστηθέντων υπαλλήλων της.

Εξαιτίας, όμως, μιας σειράς μεταβιβάσεων της ένδικης απαίτησης και της ολιγωρίας των προστηθέντων υπαλλήλων της διαχειρίστριας εταιρίας να υποδείξει έγκαιρα προς την αιτούσα, όπως τούτο επιβάλλεται τουλάχιστον από τα συναλλακτικά ήθη, νέο λογαριασμό, στον οποίο έπρεπε να καταθέτει το ποσό που ορίστηκε με την δικαστική απόφαση ρύθμισης των χρεών της, εμφανίσθηκε ότι δεν ήταν ενήμερη ως προς τις μηνιαίες καταβολές. Κατόπιν υπόδειξης, όμως, των νέων λογαριασμών που εξυπηρετούσαν τις ένδικες οφειλές, η αιτούσα συνέχισε προσηκόντως και εμπροθέσμως να καταβάλλει τις ορισθείσες καταβολές.

Συνεπώς, το δικαστήριο έκρινε πως η πιστώτρια εταιρεία καταχρηστικά και κατά παράβαση των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, άσκησε το δικαίωμα που απορρέει από το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και αιτήθηκε να κηρυχθεί έκπτωτη η αιτούσα από τη δικαστική ρύθμιση.

Κατόπιν των ανωτέρω, έκανε εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη την αίτηση ανατροπής της έκπτωσης της αιτούσας από τη δικαστική ρύθμιση, επικυρώνοντας το περιεχόμενο της πρωτόδικης απόφασης υπαγωγής.

Απόσπασμα απόφασης

Εν τω μεταξύ η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROΒΑΝΚ ERGASIAS Α.Ε.» αρχικής πιστώτριας, μεταβίβασε, μεταξύ άλλων, και τις απαιτήσεις που είχε προς την αιτούσα και οι οποίες ρυθμίστηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 404/2019 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου στην εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΕRΒ RECOVERY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», η οποία ανέθεσε τη διαχείριση των συγκεκριμένων απαιτήσεων στην τέταρτη των καθ’ ων η αίτηση. Η Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης καταχωρήθηκε την 14-07-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου ./14-07-2020 στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και η Σύμβαση Διαχείρισης καταχωρήθηκε την 14-07-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου ./14-07-2020 στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών. Εν συνεχεία, η εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΕRΒ RECOVERY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» προέβη σε επανεκχώρηση προς την τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μέρους των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων, σε εκτέλεση της αρχικής σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις από τις ως άνω ένδικες συμβάσεις δανείου, η οποία δημοσιεύθηκε την 13-04-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου ./13-04-2021 στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών. Ακολούθως, οι συγκεκριμένες απαιτήσεις μεταβιβάστηκαν στην εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΜΕΧΙCO FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», η οποία ανέθεσε τη διαχείριση των συγκεκριμένων απαιτήσεων στην τέταρτη των καθ’ ων η αίτηση.

Η Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης καταχωρήθηκε την 25-05-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου ./25-05- 2021 στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών και η Σύμβαση Διαχείρισης καταχωρήθηκε την 25-05-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου ./25-05-2021 στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών. Τέλος, η αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΜΕΧΙCO FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» προέβη σε επανεκχώρηση προς την τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», μέρους των μεταβιβασθεισών απαιτήσεων, σε εκτέλεση της αρχικής σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης, καταχωρησθείσα την 19-08-2021 με αριθμό πρωτοκόλλου ./19-08-2021 στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, στις οποίες (απαιτήσεις) περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που ρυθμίστηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 404/2019 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία με τη σειρά της ανέθεσε τη διαχείριση των συγκεκριμένων απαιτήσεων στην τέταρτη των καθ’ ων η αίτηση, με συνέπεια αυτή να έχει καταστεί διαχειρίστρια όλων των δικαιωμάτων και των αξιώσεων αναφορικά με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που αρχικώς διατηρούσε η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROΒΑΝΚ ERGASIAS Α.Ε.», της οποίας καθολική διάδοχος τυγχάνει η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Από το αποδεικτικό υλικό αποδείχθηκε ότι η αιτούσα μετά την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 404/2019 απόφασης συμμορφώθηκε προς το διατακτικό της και κατέβαλλε προσηκόντως και εμπροθέσμως στον με αριθμό λογαριασμό . της αρχικής πιστώτριας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROΒΑΝΚ ERGASIAS Α.Ε.», που είχε υποδείξει η τελευταία δια των προστηθέντων υπαλλήλων της.

Όμως λόγω των ως άνω αναφερόμενων μεταβιβάσεων και την ολιγωρία των προστηθέντων υπαλλήλων της διαχειρίστριας εταιρίας (τέταρτης των καθ’ ων η αίτηση) να υποδείξει έγκαιρα προς την αιτούσα, όπως τούτο επιβάλλεται τουλάχιστον από τα συναλλακτικά ήθη, νέο λογαριασμό, στον οποίο έπρεπε να καταθέτει το ποσό των 10,40 ευρώ που ορίστηκε με την ως άνω απόφαση, εμφανίσθηκε ότι δεν ήταν ενήμερη ως προς τις μηνιαίες καταβολές.

Μετά όμως από την υπόδειξη από την τέταρτη των καθ’ ων των με αριθμό ... και ... λογαριασμών που εξυπηρετούσαν τις ένδικες οφειλές η αιτούσα συνέχισε προσηκόντως και εμπροθέσμως να καταβάλλει τις ορισθείσες με την με αριθμό 404/2019 απόφαση καταβολές. Για το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του έτους 2019 μέχρι και τον Οκτώβριο του έτους 2023 η αιτούσα έχει καταβάλλει το συνολικό ποσό των 511,80 ευρώ. Συνεπώς η τέταρτη των καθ’ ων πιστωτών, ως θίγόμενη πιστώτρια, άσκησε καταχρηστικά και κατά παράβαση των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, το δικαίωμα που απορρέει από το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3869/2010 και αιτήθηκε να κηρυχθεί έκπτωτη η αιτούσα από τη δικαστική ρύθμιση.

Κατ’ ακολουθία των παραπάνω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η υπό κρίση αίτηση ανατροπής της έκπτωσης της αιτούσας από τη δικαστική ρύθμιση και να διαταχθούν όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό αυτής. Παράβολο για την περίπτωση ανακοπής ερημοδικίας δεν ορίζεται, διότι η δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο (άρθρο 14 του ν. 3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

send