logo-print

Απαγόρευση της επεξεργασίας δεδομένων για συμπεριφορική διαφήμιση σε ολόκληρη την Ένωση

Η νορβηγική αρχή προστασίας δεδομένων ανακοίνωσε την επείγουσα απόφαση του ΕΣΠΔ για επέκταση και οριστικοποίηση της απαγόρευσής της σε όλες τις χώρες του ΓΚΠΔ

01/11/2023

09/02/2024

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Meta για επιβολή συνδρομής στους χρήστες του Facebook και του Instagram, ως εναλλακτική επιλογή της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, η μάχη μοιάζει ήδη να κλιμακώνεται. Η νορβηγική αρχή προστασίας δεδομένων ανακοίνωσε πως εξασφάλισε τη δεσμευτική απόφαση του ΕΣΠΔ για επέκταση και οριστικοποίηση της απόφασής της, με την οποία είχε απαγορεύσει στη Meta την επεξεργασία δεδομένων των χρηστών για σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης.

Σε αναμονή της σχετικής ανακοίνωσης του ΕΣΠΔ, η ενημέρωση της νορβηγικής αρχής αναφέρει ότι:

Η απόφαση της Νορβηγικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (Datatilsynet) κατά της Meta επεκτείνεται σε ολόκληρη την ΕΕ και τον ΕΟΧ και καθίσταται οριστική.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) αποφάσισε ότι η νορβηγική απαγόρευση της συμπεριφορικής διαφήμισης στο Facebook και το Instagram θα καταστεί μόνιμη και θα επεκταθεί σε ολόκληρη την ΕΕ/ΕΟΧ.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που το ΕΣΠΔ συμφωνεί με τις εκτιμήσεις της νορβηγικής αρχής και επεκτείνει την απαγόρευσή μας. Στόχος είναι οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη να έχουν καλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής τους», δηλώνει η Line Coll, διευθύντρια της Νορβηγικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Η Datatilsynet ανησυχεί ιδιαίτερα για την παράνομη παρακολούθηση, επιτήρηση και την κατάρτιση προφίλ που λαμβάνει χώρα στο Facebook και το Instagram. Παρόλο που έχει προ πολλού καταστεί σαφές ότι η Meta παραβιάζει το νόμο και παρά την απαγόρευση των πρακτικών της στη Νορβηγία, η Meta συνεχίζει την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό η νορβηγική αρχή αποφάσισε να θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο συμφώνησε πως υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μόνιμη απαγόρευση των παράνομων δραστηριοτήτων της Meta σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 66 ΓΚΠΔ:

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή θεωρεί ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για να προστατευθούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, δύναται, κατά παρέκκλιση από τον μηχανισμό συνεκτικότητας των άρθρων 63, 64 και 65 ή τη διαδικασία του άρθρου 60, να θεσπίσει πάραυτα προσωρινά μέτρα που προορίζονται να παράγουν νομικά αποτελέσματα εντός της επικράτειάς της, με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Η εποπτική αρχή ανακοινώνει αμελλητί τα εν λόγω μέτρα, καθώς και την αιτιολόγηση για τη θέσπισή τους, στις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, στο Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και στην Επιτροπή.

2. Εάν εποπτική αρχή έχει λάβει μέτρο δυνάμει της παραγράφου 1 και θεωρεί ότι απαιτούνται επειγόντως οριστικά μέτρα, μπορεί να ζητήσει την έκδοση επείγουσας γνώμης ή επείγουσας δεσμευτικής απόφασης από το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, αιτιολογώντας τη σχετική αίτηση για γνώμη ή απόφαση. […]

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 64 παράγραφος 3 και το άρθρο 65 παράγραφος 2, η επείγουσα γνώμη ή η επείγουσα δεσμευτική απόφαση κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου εκδίδεται εντός δύο εβδομάδων με απλή πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

Η απόφαση του ΕΣΠΔ συνιστά εντολή προς την ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων να επιβάλει μόνιμη απαγόρευση στην ευρωπαϊκή έδρα της Meta στην Ιρλανδία. Μόλις συμβεί αυτό, η απαγόρευση θα αρχίσει να εφαρμόζεται.

«Ως εδώ. Μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια παραβίασης της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, το ΕΣΠΔ πατάει πόδι στην έλλειψη σεβασμού του νόμου από τη Meta», αναφέρει ο Tobias Judin, επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος.

Η Meta έχει ενημερωθεί με σαφήνεια πως το επιχειρηματικό της μοντέλο και η χρήση των προσωπικών δεδομένων παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα ζητά εφεξής από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των δεδομένων τους για συμπεριφορικό μάρκετινγκ. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει ακόμη εισαγάγει συγκεκριμένες αλλαγές και έτσι οι παράνομες δραστηριότητες συνεχίζονται σε συνεχή βάση.

Η νορβηγική αρχή έχει επίσης έντονες αμφιβολίες για το κατά πόσον η προτεινόμενη λύση συγκατάθεσης της Meta, η οποία σημαίνει ότι όσοι δεν συναινούν στο συμπεριφορικό μάρκετινγκ θα πρέπει να πληρώνουν συνδρομή, θα είναι νόμιμη. Η απόφαση του ΕΣΠΔ είναι επομένως σημαντική προκειμένου να αποτραπεί η συνέχιση των παραβάσεων της Meta, ενώ η εταιρεία αναζητά νόμιμο τρόπο συμμόρφωσης.

Από το δελτίο τύπου της Datatilsynet.

Photo by Brian Ramirez from Pexels

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ