logo-print

ΑΠΔΠΧ: Αναγραφή στην εξωτερική όψη φακέλου ένδειξης του αντικειμένου της επιστολής

Προσωπικά δεδομένα: Καταγγελία κατά ασφαλιστικής εταιρείας για την αναγραφή στην εξωτερική όψη φακέλου ένδειξης του αντικειμένου της επιστολής

08/11/2022

11/11/2022

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελία κατά ασφαλιστικής εταιρείας για την αναγραφή στην εξωτερική όψη φακέλου ένδειξης του αντικειμένου της επιστολής.

Ειδικότερα, η υπόθεση αφορούσε στην αποστολή επιστολής προς φυσικό πρόσωπο (καταγγέλοντα), στην εξωτερική πλευρά της οποίας αναγραφόταν η ένδειξη του αντικειμένου της επιστολής με αποτέλεσμα να γίνονται γνωστά προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος σε τρίτα πρόσωπα.

Η Αρχή έκρινε ότι η καταγγελλόμενη επεξεργασία έγινε κατά παράβαση της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, καθώς στον φάκελο αναγράφονταν περισσότερα δεδομένα απ’ όσα ήταν απαραίτητα για την αποστολή της επιστολής στον παραλήπτη και την ταυτοποίηση αυτού, και απηύθυνε επίπληξη στην καταγγελλόμενη εταιρεία για την ως άνω παράβαση.

Απόσπασμα απόφασης

​Επειδή, εν προκειμένω από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, τους ισχυρισμούς των μερών κατά την ακροαματική διαδικασία και τα υποβληθέντα υπομνήματα προκύπτει ότι η καταγγελλόμενη επεξεργασία, συνιστάμενη στην αποστολή στον καταγγέλλοντα- παραλήπτη επιστολοφάκελλου της εταιρείας, ο οποίος στην εξωτερική πίσω του όψη ανέγραφε ένδειξη του αντικειμένου της επιστολής (ήτοι ανέγραφε με έντονα στοιχεία: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επιστολή προειδοποίησης ακύρωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου υπ’ αριθμόν …») έγινε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ’ του ΓΚΠΔ, περί υποχρέωσης τήρησης της αρχής της «ελαχιστοποίησης των δεδομένων».

Συγκεκριμένα, για το σκοπό της ενημέρωσης του ασφαλισμένου – καταγγέλλοντος για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστήρια σύμβαση με την καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρεία μέσω αποστολής ταχυδρομικής επιστολής αρκούσε η αναγραφή στον φάκελο της επιστολής του ονοματεπωνύμου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και του ταχυδρομικού κώδικα του παραλήπτη- καταγγέλλοντος /ασφαλισμένου, στοιχεία απαραίτητα για την αποστολή του φακέλου στον παραλήπτη και την ταυτοποίηση αυτού.

Τα δε περαιτέρω αναγραφόμενα στην εξωτερική όψη του φακέλου, δηλ. η αναγραφή της ένδειξης προειδοποίησης ακύρωσης του υπ’ αριθμόν … ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν ήταν πρόσφορα και αναλογικά σε σχέση με τον σκοπό που εξυπηρετούσε η συγκεκριμένη επεξεργασία.

Περαιτέρω, η Αρχή κρίνει ότι εφόσον η αναγραφή στο εξωτερικό στο φακέλου της φράσης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Επιστολή προειδοποίησης ακύρωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου υπ’ αριθμόν …» κρίνεται ως παράνομη κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, παρέλκει η εξέταση των επιμέρους ισχυρισμών του καταγγέλλοντος και της καταγγελλόμενης εταιρείας, σχετικά με το ζήτημα αν, λόγω της ανωτέρω ένδειξης στο εξωτερικό του φακέλου, έλαβαν γνώση ή μη τρίτα πρόσωπα προσωπικών του δεδομένων, ενώ τα προβαλλόμενα από τον καταγγέλλοντα που στηρίζονται αφενός στον ισχυρισμό ότι δεν υπέγραψε ο ίδιος το αποδεικτικό παραλαβής του προαναφερόμενου φακέλου και αφετέρου σε επίκληση τελεσίδικης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε άκυρη η καταγγελία ασφαλιστηρίου συμβολαίου του καταγγέλλοντος από την ασφαλιστική εταιρεία λόγω μη νόμιμης παράδοσης της συστημένης επιστολής προειδοποίησης της ακύρωσης του συμβολαίου μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, εκφεύγουν της αρμοδιότητας της Αρχής.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Το δικαίωμα διεξαγωγής αποδείξεων του κατηγορουμένου

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ