logo-print

ΑΠΔΠΧ: Πράσινο φως για το μητρώο αφερέγγυων συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Η «Τηλεγνούς» θα διαχειρίζεται δεδομένα με κακοπληρωτές που αλλάζουν δίκτυο αφήνοντας χρέη στον προηγούμενο πάροχο - Ποιοι συνδρομητές εντάσσονται, πώς θα ενημερώνονται

27/05/2017

16/11/2017

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Με νέα απόφασή της (28/2017) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έδωσε την έγκρισή της και έθεσε τους όρους με τους οποίους η εταιρεία «ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ» θα προχωρήσει στην επεξεργασία δεδοµένων αφερέγγυων συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι για τη λειτουργία της «ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ», εταιρεία στην οποία συμμετέχουν ισομερώς Cosmote, WIND, Vodafone και CYTA, είχε δοθεί έγκριση από την ΑΠΔΠΧ με τη γνωμοδότηση 1/2015.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, η σύσταση της «ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ» έχει ως σκοπό τη λειτουργία κοινού αρχείου με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συνδρομητών – πελατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) των εταιρειών κινητών επικοινωνιών.

Σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας είναι η εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου που συνεπάγεται η σύναψη σύµβασης με συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας, με στόχο την εξυγίανση συναλλαγών - αποφυγή περαιτέρω ζηµίας, σκοπό τον οποίο η Αρχή έκρινε ως σαφή, θεµιτό και νόµιµο.

Τα δεδοµένα που θα τηρούνται από την «ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ» είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης ενός συνδροµητή (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, ΑΦΜ ή Α∆Τ για ηµεδαπό συνδροµητή, ΑΦΜ ή αριθµός διαβατηρίου ή άλλου επίσηµου εγγράφου και χώρα έκδοσης για αλλοδαπό συνδροµητή) και κατηγορία οικονοµικής συµπεριφοράς (δηλαδή «α» ή «β»):

(α) ∆εδοµένα ενεργών συνδροµητών που εµφανίζουν ληξιπρόθεσµη οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) Ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη για χρονικό διάστηµα άνω των ενενήντα (90) ηµερών.

(β) ∆εδοµένα συνδροµητών που εµφανίζουν ληξιπρόθεσµη οφειλή και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω της οφειλής αυτής ή έχουν μεταφερθεί σε άλλο δίκτυο μέσω διαδικασίας φορητότητας αριθµού, με μονοµερή καταγγελία της σύµβασης χωρίς να πληρώσουν κανένα λογαριασµό παρά τις νόµιµες οχλήσεις και υπενθυµίσεις ή αρνήθηκαν να προβούν σε διακανονισµό εξόφλησης της οφειλής τους.

Όπως διευκρινίζεται, στο αρχείο της ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ περιέχονται μόνον στοιχεία συνδρομητών των οποίων οι οφειλές προς την εταιρεία κινητών επικοινωνιών εμπίπτουν σε μια από τις δύο κατηγορίες, και οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε διακανονισμό ή εξόφληση οφειλών.

Ως προς την ενημέρωση των συνδρομητών από την «Τηλεγνούς», εφόσον αφορά μεγάλο αριθµό υποκειµένων, η Αρχή έκρινε ότι μπορεί να γίνει και δια του Τύπου ύστερα από άδειά της, σύµφωνα με την Κανονιστική Πράξη 1/1999.

Παράλληλα, η εταιρεία ΤΗΛΕΓΝΟΥΣ επιτρέπεται να τηρεί τα δεδοµένα για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία γέννησης της απαίτησης (ΑΚ 250), ενώ τα στοιχεία του οφειλέτη που προβαίνει σε εξόφληση ή διακανονισµό της οφειλής µε τον πάροχο θα διαγράφονται αµέσως.

Οι πάροχοι, ως αποδέκτες, επιτρέπεται να τηρούν τα δεδοµένα για το χρονικό διάστηµα που είναι αναγκαίο για τη σύναψη σύµβασης με υποψήφιους συνδροµητές (προσυµβατικό στάδιο), το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τις πέντε (5) ηµέρες.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση 28/2017 εδώ και τη γνωμοδότηση 1/2015 εδώ.

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ