logo-print

Αποχή απο δίκες συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου ανακοίνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση του Δ.Σ.Θ. με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά μέτρα

03/11/2023

10/11/2023

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5
Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά μέτρα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Κυβέρνηση με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, στο όνομα της δήθεν καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, στην πραγματικότητα «κλείνει το μάτι» στην φοροδιαφυγή των μεγάλων εισοδημάτων, υιοθετώντας την πρακτική «καλύτερα λίγα από πολλούς, παρά πολλά από λίγους». Στην κατεύθυνση αυτή, χαρακτηρίζει,  συλλήβδην, ως φοροφυγάδες το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων και  πλήττει αποφασιστικά την μεσαία τάξη, τον κορμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Τα εξαγγελθέντα μέτρα αποτελούν ομολογία αποτυχίας της Πολιτείας στο να παταχθεί με άλλο τρόπο η φοροδιαφυγή και η οποία κατά πεπλανημένα εντοπίζεται σε  συγκεκριμένες εισοδηματικές κατηγορίες επαγγελματιών και επαγγελματικούς χώρους τους οποίους και φωτογραφίζει ως τους μόνους υπεύθυνους  για την απώλεια κρατικών εσόδων. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν και ευθεία επίθεση κατά κοινωνικών ομάδων που αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας.  Ακόμη δε και η προσπάθεια αιτιολόγησής του με την στοχοποίηση συγκεκριμένων επαγγελματικών τάξεων, στις οποίες αποδίδονται οι διαχρονικές παραλείψεις και οι αστοχίες σειράς κυβερνήσεων, αποτελεί αήθη δικαιολογία η οποία δεν θα γίνει ανεκτή ούτε θα μείνει αναπάντητη. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αισθάνονται ότι εξαπατήθηκαν οι ελπίδες τους για όσα εξαγγέλθηκαν προεκλογικά περί στήριξης τους και σταδιακής ελάφρυνσης των δημοσίων βαρών.

Η Κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά το γεγονός ότι οι δικηγόροι είναι η μόνη κατηγορία ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων που προκαταβάλει φόρο, ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ για την αμοιβή τους, μέσω των γραμματίων προείσπραξης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2022 οι δικηγόροι προκατέβαλαν  ποσό 30.040.525 ευρώ για φόρο, ποσό 42.391.509 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές και ποσό 48.908.146 ευρώ για αναλογούντα ΦΠΑ. Περαιτέρω, ένας ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός δικηγόρων χρησιμοποιεί την κατοικία τους και ως γραφείο, λόγω της αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν στα επαγγελματικά τους έξοδα. Το γεγονός δε ότι οι δικηγόροι είμαστε από τις μόνες κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων που έχουμε ΗΔΗ τεκμαρτή φορολόγηση βάσει των γραμματίων προείσπραξης, που καλύπτει το σύνολο των διαδικαστικών πράξεων ενώπιον Δικαστηρίων αλλά και Διοικητικών αρχών, φαίνεται να αγνοείται.

Για εμάς, τους δικηγόρους, είναι πρωτίστως ζήτημα αξιοπρέπειας αλλά και ανεξαρτησίας. Και ως εκ τούτου, ζήτημα αδιαπραγμάτευτο. Διότι χωρίς αξιοπρεπείς δικηγόρους, συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, δεν υφίσταται ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών.

Για τους λόγους αυτούς ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη διενέργεια αποχών κατά την εβδομάδα 6-10/11 με πλαίσιο που θα ανακοινωθεί, την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και την συμμετοχή στις 8/11/2023 στην κινητοποίηση που διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρών και Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Θεσσαλονίκης (ΣΜΑΕΘ) στις 9.00 π.μ. στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Διευκρινήσεις για το πλαίσιο αποχής απο δίκες συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου

το πλαίσιο της αποφασισθείσας απόχης των δικηγόρων Θεσσαλονίκης από δίκες συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, το Ελληνικό Δημόσιο νοείται υπό την ευρεία αυτού εννοία, ήτοι περιλαμβάνει ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητες Αρχές, δημοτικές επιχειρήσεις και ΝΠΙΔ του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα – ΔΕΚΟ.

Συγκεκριμένα απέχουμε από:

  • Διοικητικές δίκες: φορολογικές (συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής φορολογίας), τελωνειακές, κοινωνικοασφαλιστικές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα, στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής). Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.) έχει ασκήσει το ένδικο μέσο.
  • Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις του ΚΕΔΕ, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή απόφασης αναστολής), καθώς επίσης σε όλες τις δίκες του ΚΕΔΕ , όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.) είναι ανακόπτων (στον πρώτο βαθμό), ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν ο δημόσιος φορέας έχει ασκήσει ένδικο μέσο.
  • Ποινικές δίκες: αποχή από φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών) και από τις δίκες που το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται προς υποστήριξη κατηγορίας. Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται:

α) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και

β) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.

  • Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στον πρώτο βαθμό στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των ως άνω φορέων, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή) ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν οι ως άνω φορείς έχουν ασκήσει ένδικο μέσο.

Η αποχή δεν εκτείνεται :

α) στην ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης,

β) στην ανακοπή κατά κατακυρωτικής έκθεσης ,

γ) στην ανακοπή τρίτου, οι οποίες συζητούνται κανονικά.

  • Δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και του ΕΟΠΠΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ είναι ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο μέσο. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει επιτύχει υπέρ αυτού προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτού αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).
  • Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.
Πηγή: dsth.gr
Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ