logo-print

Αποζημίωση 5.000 ευρώ για συκοφαντική δυσφήμηση δικηγόρου μέσω διαδικτύου (ΜΠρΑθ 497/2017)

Υπαινιγμοί ότι ο δικηγόρος, σε συμπαιγνία με τον εντολέα του, χειρίστηκε δόλια ανεπαρκώς υποθέσεις που ανέλαβε, για να εξυπηρετήσει οικονομικά συμφέροντα - Τι αναφέρεται για τη μη αναγραφή ΑΦΜ στο δικόγραφο

13/05/2017

16/11/2017

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Κτηματολογικές Εγγραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αποζημίωση 5.000 ευρώ επιδίκασε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ως αποζημίωση για ηθική βλάβη σε δικηγόρο, έπειτα από δυσφημιστικές και συκοφαντικές αναρτήσεις εναντίον του στο διαδίκτυο.

Οι επίμαχες αναρτήσεις αφορούν σε υπαινιγμούς ότι ο ενάγων δικηγόρος, σε συμπαιγνία με τον εντολέα του, χειρίστηκε δόλια ανεπαρκώς τις υποθέσεις που ανέλαβε, για να εξυπηρετήσει παρανόμως τα οικονομικά συμφέροντα των επιχειρηματιών - ιδιοκτητών καταστημάτων, σε βάρος του δημοσίου κοινωνικού - συμφέροντος.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, ο εναγόμενος με το άρθρο του στον ηλεκτρονικό τύπο δημιούργησε την εντύπωση σε κάποιους από τους αναγνώστες ότι ο ενάγων είναι ανεπαρκής δικηγόρος και διδάκτορας και σε άλλους ότι είναι διαπλεκόμενος.

Κατ' αυτόν τον τρόπο προσέβαλε παράνομα και δόλια την προσωπικότητα του ενάγοντος και ιδίως την τιμή και την επαγγελματική φήμη του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει ψυχική ταραχή και στεναχώρια, δηλαδή ηθική βλάβη.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι τρεις ιστοσελίδες στις οποίες αναρτήθηκε το επίδικο άρθρο δεν είναι μεγάλης επισκεψιμότητας, ούτε η θεματολογία τους επεκτείνεται σε ζητήματα που ενδιαφέρουν πολίτες άλλων Δήμων εκτός από τον Δήμο Μαρκόπουλου - Μεσογαίας, κρίθηκε ότι οι σε βάρος του ενάγοντος προσβολές δεν έγιναν γνωστές σε μεγάλο αριθμό προσώπων.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι για τη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο ενάγων πρέπει να του επιδικαστεί, ενόψει της φύσης της πράξης του εναγομένου, που συνιστά το ποινικό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, του δόλου του εναγομένου, της έντασης της προσβολής της προσωπικότητας του ενάγοντος, καθώς και της κοινωνικής θέσης και της οικονομικής κατάστασης των διαδίκων (ο ενάγων είναι εταίρος σε δικηγορική εταιρεία και ο εναγόμενος είναι άνεργος μηχανολόγος ΤΕΙ με ιδιαιτέρως χαμηλό δηλωθέν εισόδημα τα τελευταία δύο έτη), το εύλογο ποσό των 5.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, στην απόφαση επισημαίνεται ότι είναι αλυσιτελές να απαιτηθεί από τον θιγόμενο, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου μόνου παρ. 5 ν. 1178/1981, πριν εγείρει αγωγή για ικανοποίηση ηθικής βλάβης, να ζητήσει εξωδίκως - από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ή σε περίπτωση που αυτός είναι άγνωστος από τον διαχειριστή ή τον συντάκτη του προσβλητικού δημοσιεύματος - έμπρακτη αποκατάσταση με δημοσίευση επανορθωτικού δημοσιεύματος, καθώς εκ των πραγμάτων είναι ιδιαιτέρως δυσχερής ο εντοπισμός των ιστοσελίδων, μέσω των οποίων έχει λάβει χώρα η προσβολή με την ανάρτηση προσβλητικού δημοσιεύματος.

Μη αναγραφή του ΑΦΜ σε δικόγραφο αγωγής

Ενδιαφέρον σημείο αποτελεί και η κρίση του δικαστηρίου αναφορικά με τη μη αναγραφή ΑΦΜ στο δικόγραφο της αγωγής.

Το Δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό του εναγομένου ότι το δικόγραφο της αγωγής είναι απαράδεκτο, διότι δεν μνημονεύεται σε αυτό ο Α.Φ.Μ. του ενάγοντος, καθώς ο νόμος δεν προβλέπει την ύπαρξη του ΑΦΜ στο δικόγραφο της αγωγής ως προϋπόθεση του παραδεκτού της.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η ως άνω έλλειψη θα μπορούσε απλώς να επιφέρει την ακυρότητα κάποιας διαδικαστικής πράξης, που συνδέεται με αυτήν την έλλειψη, εφόσον οι εναγόμενοι εξαιτίας της έλλειψης επικαλούνται και αποδεικνύουν δικονομική βλάβη.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΜΠρΑθ 497/2017 εδώ.

Πηγή απόφασης: ΤΝΠ Ισοκράτης